ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Lærarstudentar tek forkurs i matematikk

Hausten 2016 innførte regjeringa krav om karakteren 4 i matematikk frå vidaregåande skule for å komme inn på lærarutdanninga. Alle søkarar som hadde karakteren...

Grunnskulane treng 1360 ekstra lærarårsverk til hausten

Når skuleklokka ringjer inn igjen i midten av august, trer også den nye minstenorma for lærartettleik i kraft. Det betyr at det maks skal...

I dette faget manglar éin av tre lærarar formell kompetanse

Delen lærarar med formell fagkompetanse er godt over 80 prosent i dei fleste fellesfag, men variasjonane frå fag til fag er store, viser SSBs nye...

Mange fleire vil bli lærarar

– Vi har vore enormt spente på søkinga til lærarutdanninga. Når det aukar, er det bra for elevane og framtida, seier minister for forsking...

– Fjern det urimelege karakterkravet i matematikk!

I dag er kravet om karakteren 4 i matematikk eit krav for å utdanne seg som lærar. Den norske skulen treng fleire lærarar, men...

Bruker millionar for å få fleire til å ta lærarutdanning

– Målet er at alle elevar skal møte kvalifiserte og fagleg dyktige lærarar, enten dei bur i Oslo eller Finnmark, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe...

Gje lærarstudentane nynorskkompetanse!

Resolusjon vedteken av landsstyret i Pedagogstudentane. Først publisert i Utdanningsnytt. I Noreg har vi to sidestilte skriftspråk, nynorsk og bokmål. Om lag 12 % av...

Ønskjer tips om gode norsklærarar

Kopinor ser no etter kandidatar blant norsklærarar som kan vera aktuelle for Kopinors pris for fabelaktig formidling. Kandidatane må inspirera og motivera omgjevnadene sine...

10 år med hjartespråket

Saka vart først publisert i Utdanningsnytt I samband med at det i vår er 10 år sidan eg byrja å arbeide som lærar, kan eg...

Fleire vil bli lærarar

Nye tal frå statistikken Studentar i høgare utdanning viser at det var 39.440 studentar på dei ulike lærarutdanningane i landet i 2016. Året før var talet...
ANNONSE

MEIR OM Lærarutdanning

MEST LESE