ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Lærarstudentar får ta ny matteeksamen

På fleire universitet og høgskular vart det gjort formelle feil på prøven etter forkurset i matematikk. Studentar ved desse studiestadane skal no få ta...

550 plassar står tomme på lærarutdanningane

554 plassar står tomme på lærarutdanningane. Det viser tal Utdanningsforbundet har fått frå Samordna opptak denne veka. Leiaren i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, kallar situasjonen uforståeleg. –...

Eg er ein av dei som strauk i matte

Eg er ein av dei 367 sjelene som strauk på forkurset i matematikk. Eg er ein av dei som mistar den utdanninga eg vil ta. Eg...

Tre av fire lærarstudentar strauk på matteprøve

Det er jamt over dårlege resultat landet rundt, skriv nettavisa Khrono.no. Ved NTNU var strykprosenten 85, medan 69 prosent strauk ved Høgskolen i Oslo og...

Nedgang for lærarutdanninga

Torbjørn Røe Isaksen (H) meiner tala som Samordna opptak la fram tysdag, viser at læraryrket er i ferd med å trekkje til seg fleire...

Sverige: Vil skru opp lærarkrava

Liberalerna, det svenske søsterpartiet til Venstre, vil løfta krava i lærarutdanninga i Sverige. Det skriv Skolvärlden. Bakgrunnen for forslaget er mellom anna stort fråfall...

Lærarstudentar kan for lite om overgrep

– Me må læra dei om gode og vonde hendingar, opplevingar, berøringar og hemmelegheiter. At ein god hemmelegheit gjer at det kilar i magen,...

Fire av ti strauk i matte

11. mai i år var 997 studentar på grunnskulelærarutdanninga oppe til eksamen i undervisingskunnskap i brøk, desimaltal og prosentrekning. Den nasjonale karakterfordelinga viser at...

Utvida praksis for lærarar

Talet på praksisdagar blir auka frå 100 til 110, pluss fem dagars observasjonspraksis. Lærarane på barnetrinnet skal ha fem dagars praksis i barnehage, og...

Skal lære meir om overgrep

Nyutdanna lærarar og barnehagelærarar skal kunne sjå etter teikn på at barn og unge blir utsette for vald og seksuelle overgrep, og vite kva...
ANNONSE

MEIR OM Lærarutdanning

MEST LESE