ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Nedgang for lærarutdanninga

Torbjørn Røe Isaksen (H) meiner tala som Samordna opptak la fram tysdag, viser at læraryrket er i ferd med å trekkje til seg fleire...

Sverige: Vil skru opp lærarkrava

Liberalerna, det svenske søsterpartiet til Venstre, vil løfta krava i lærarutdanninga i Sverige. Det skriv Skolvärlden. Bakgrunnen for forslaget er mellom anna stort fråfall...

Lærarstudentar kan for lite om overgrep

– Me må læra dei om gode og vonde hendingar, opplevingar, berøringar og hemmelegheiter. At ein god hemmelegheit gjer at det kilar i magen,...

Fire av ti strauk i matte

11. mai i år var 997 studentar på grunnskulelærarutdanninga oppe til eksamen i undervisingskunnskap i brøk, desimaltal og prosentrekning. Den nasjonale karakterfordelinga viser at...

Utvida praksis for lærarar

Talet på praksisdagar blir auka frå 100 til 110, pluss fem dagars observasjonspraksis. Lærarane på barnetrinnet skal ha fem dagars praksis i barnehage, og...

Skal lære meir om overgrep

Nyutdanna lærarar og barnehagelærarar skal kunne sjå etter teikn på at barn og unge blir utsette for vald og seksuelle overgrep, og vite kva...

Ikkje gi meg lærarar som ikkje kan læra

Denne saka var først publisert i Universitas! Lærarutdanninga i Noreg skal endrast. Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) og den borgarlege regjeringa jobbar inn store omveltingar for...

Norsklærarar kan få nynorskfritak

I desse dagar er lærarutdanninga i endring. Dei nye forskriftene til den nye lærarutdanninga skal snart ut på høyring. LES INNLEGGET: For dårleg nynorskopplæring av...

For dårleg nynorskopplæring for lærarar

Dersom ein skal bestå emnet NOR1100 Norsk grammatikk på universitetet, skal ein meistre både bokmål og nynorsk i tråd med gjeldande rettskrivingsnormer. Dersom ein skal...

No skal lærarrolla granskast

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) skal setta ned ei ekspertgruppe som skal sjå nærare på lærarrolla. – Me treng eit solid forskingsbasert kunnskapsgrunnlag om lærarrolla,...
ANNONSE

MEIR OM Lærarutdanning

MEST LESE