ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Læraryrket har fått høgare status blant vidaregåandeelevar

Mellom 2009 og 2019 har statusen til læraryrket auka i aldersgruppa 16 til 22 år, viser ei undersøking gjennomført av Respons Analyse på oppdrag...

Regjeringa ønsker nye masterutdanningar

No vil regjeringa innføre fleire masterutdanningar for å sikre kompetansen til lærarane og gi dei betre jobbmoglegheiter. Dei andre lærarutdanningane har vore femårige studieløp sidan...

Rekordmange lærarar søker vidareutdanning, men framleis ikkje nok

Då fristen for å søke etterutdanning gjekk ut 1. mars vart det sett ny rekord med over 11.000 søknader. No står det att å...

SV foreslår «ein tredje veg» i betent karakterstrid for lærarar

SV har saman med Sp og Ap lenge kjempa mot mattekravet på lærarutdanningane, som regjeringa innførte hausten 2016. No foreslår partiet ei mellomløysing: Å halde...

Regjeringa satsar på lærarutdanning

Elleve høgskular og universitet får til saman 8 millionar kroner, og 2 millionar kroner går til nasjonale tiltak. – Regjeringa gir åtte millionar kroner til...

Regjeringa vil gje høgare løn til «superlærarar»

Ifølgje Dagbladet skal pengane gå til å tilsetje endå fleire lærarspesialistar og auke lønnstillegget deira ytterlegare. Staten skal også ta ein større del av rekninga for...

– Fin måte å oppleva og læra seg nye ting på

Først publisert på Sunnhordland.no. Høgskulen på Vestlandet si friluftslinje «Fjords and glaciers» hadde skulestart sist veke, og på første overnattingstur tok elevane turen til Lundarstøl...

1.200 lærarårsverk manglar ved skulestart

Når elevane i grunnskulen i desse dagar tar fatt på eit nytt år med læring, trer også den nye lærarnorma i kraft. Den seier...

Lærarstudentar tek forkurs i matematikk

Hausten 2016 innførte regjeringa krav om karakteren 4 i matematikk frå vidaregåande skule for å komme inn på lærarutdanninga. Alle søkarar som hadde karakteren...

Grunnskulane treng 1360 ekstra lærarårsverk til hausten

Når skuleklokka ringjer inn igjen i midten av august, trer også den nye minstenorma for lærartettleik i kraft. Det betyr at det maks skal...

I dette faget manglar éin av tre lærarar formell kompetanse

Delen lærarar med formell fagkompetanse er godt over 80 prosent i dei fleste fellesfag, men variasjonane frå fag til fag er store, viser SSBs nye...

Mange fleire vil bli lærarar

– Vi har vore enormt spente på søkinga til lærarutdanninga. Når det aukar, er det bra for elevane og framtida, seier minister for forsking...
ANNONSE

MEIR OM Studieval

MEST LESE