ANNONSE
ANNONSE

Quiz

Quiz: Har du følgt med på nyheitene i det siste?

Har du fått med deg kva som har skjedd rundt om kring i verda, av stort og smått, i veke 28? Ta quizen og finn det ut!    

Quiz: Bier, humler og kvefs

Det er høgsesong for desse summande skapningane som både er til glede og bry. Men anar du forskjellen på dei?  

QUIZ: Har du Pride-kunnskapane på plass?

I år er det 50 år sidan opprøret ved Stonewall Inn, og starten på den moderne homorørsla. Spørsmålet er: Har du fått med det stort og smått av milepålar i Pride-landskapet? Les også om fotballaget som i den nye sesongen kjem til å spele med regnbogar på ermet: – Det er vår måte å markere at det er rom for mangfaldet i...

Kva kan du om mensen?

28. mai er den internasjonale mensendagen! Gratulerer til alle blødande kvinner der ute! Vi feirar dette med ein quiz om den frustrerande perioden i månaden.  

QUIZ: Kva er dette engelske ordet på godt norsk?

Språkrådet fører ei liste over norske erstatningar for engelske ord. Nokre avløysar-ord er meir eller mindre etablerte, som nettbrett og livvakt, medan andre alternativ framleis har ein veg å gå før dei er daglegtale. Eller seier du blusetruse for body og trongbukse for tights allereie?

Det beste tilbehøyret til 17.mai-frokosten: Quiz

Denne quizen er som eit typisk 17.mai-frokostbord: God og blanda. Her finst litt for alle smakar, og dersom du klarar alt så er du god.

QUIZ: Har du oversikt over andre verdskrig?

8. mai er Noregs frigjeringsdag. Då var fem år med tysk okkupasjon over, og på europeisk kontinent tok krigen slutt. Men kva kan du eigentleg om andre verdskrig?  

QUIZ: Samfunn – fag, folk og styresett

Klarer du halde styr på konstitusjonelle monarki og føderale republikkar? Og maktar du å skilje eit autoritært diktatur frå eit totalitært?

QUIZ: Litt lett blanding om litteratur

Frå Dante til Tante Ulrikkes vei. Litteraturen kan vere hammar og kanari, og det er denne quizen òg.

QUIZ: Kan du nok om nye hits og gamle slagerar?

Frå VG-lista topp 40 til gamle LP-plater. Har du peiling på musikk, eller bryr du deg fint lite?

QUIZ: Hist og pist i historia

Går årstala og utviklingslinjer i surr for deg, eller veit du nøyaktig kva tid ei epoke avløyser ei annan? Kan du kongerekkja og detaljane i kristningssoga?

QUIZ: Kor god er du på geografi?

Veit du kvar ei statsgrense sluttar og ei anna startar? Kor mange land Nilen renn igjennom før den munnar ut i Middelhavet? Kva hovudstaden heiter i Kasakhstan? Det får du i så fall ikkje bruk for på denne quizen.

Kan du nok høgvalyrisk til å sitje på jerntrona?

Game of Thrones startar straks sin åttande og siste sesong. Spørsmålet alle vil ha svar på er sjølvsagt kven som endar opp på jerntrona. Hadde du klart deg?

QUIZ: Har du skulka naturfagtimen?

Over heile landet streikar elevar for klimaet, men har du skulka naturfagtimen? Desse spørsmåla er henta frå pensum til 7. trinn. Klarar du alle? Var dette for lett for deg? Denne quizen skal avgjere om du er ein klimaekspert.  Sjå også korleis det gjekk når Framtida.no utfordra Natur og Ungdom-leiar Gaute Eiterjord, leiar i Oslo Unge Høyre Håkon Andreas Flydal og AUF-nestleiar Astrid...

Quiz: Kven kan mest kvensk?

I dag er det kvenfolkets dag! Så kvifor ikkje slå på stortromma med kaffi, kaker og quiz? Framtida.no har ordna ein av delane med god hjelp frå Kvensk Institutt.   Les også om kjøkkenspråket som forsvann, og innsatsen for å finne det att: – Om ingen lærer språket, så kjem det til å døy ut. Slik er situasjonen for kvensk no. Les også...

QUIZ: Har du relativt god greie på Einstein?

I dag hadde Albert Einstein vorte 140 år gammal, men kor mykje kan du om mannen som formulerte relativitetsteorien? (Hint: Du treng ikkje slå opp «kva tyder E = mc2?»)

www.gratulerermeddagen.com

I dag er det 30 år sidan den britiske CERN-vitskapsmannen Tim Berners-Lee la fram skissa for det som skulle verte World Wide Web. Det som var tenkt som ein betre og meir effektiv måte å handtere og utveksle informasjon mellom vitskapsmenn på universitet og institutt verda over, enda opp som noko mykje større: ein plass der vi kan leggje ut...

QUIZ: Kor mykje kan du om Edvard Hoem?

Allereie som 20-åring debuterte Edvard Hoem litterært med si første diktsamling. I år feirar han 50 år som forfattar og 70 år som menneske. Kva veit du om jubilanten? Prøv deg i vår kviss!

Er du ein håplaus romantikar?

Har du sett dei romantiske klassiskarane? Eller treng du kanskje tips til ein romantisk film å sjå? Sjekk kva du kan her.

Quiz: Kor mykje samisk kan du?

Vi feirar samefolkets dag med å teste ferdigheiter i samisk. I quizen til språkforskar Trond Trosterud ved UiT Noregs arktiske universitet kjem du ikkje i mål med nokre tilfeldige nordsamiske gloser - her lyt du også ha kjennskap til sørsamisk og lulesamisk. Åtvaring: Den er nok litt vanskeleg. Tek du imot utfordringa?

Quiz: Er du ein sexpert?

Ta kvissen nederst i saka! Sex og Politikk sparka måndag 4. februar i gong Uke 6 - ei veke fullspekka med sexsnakk. I 2018 nytta førti prosent av alle grunnskular i landet seksualundervisningsmalen deira, og målet er å nå ut til endå fleire i år. Undervisningmateriellet kan brukast på alle klassetrinn og har i år hovudtema «positiv seksualitet». Seksualundervisninga skal ikkje berre...

Pole-ein, pole-to, pole-tre…. politikk-kviss!

Me kan røpe så mykje som at både Norge og søta bror Sverige har fått ny regjering sidan årsskiftet, men kva i all verda er det britane, amerikanarane og venezuelanarane held på med? Test deg sjølv i politikk- og nyheitskvissen vår!

Quiz: Kan du teksten på julesongen?

Ta vår julesongquiz og test om du kan både gamle og nye julesongar!

Quiz: Forstår du færøysk?

I dag er det nøyaktig 80 år sidan den danske regjeringa slutta seg til kravet om at færøysk skulle vere jamstilt med dansk på Færøyane. Sigeren var ikkje enkel å dra i land, og kom etter ein 20 år lang strid. Endå norsk ikkje har mange låneorda frå færøysk, så har vi eitt: grindkval, som kjem frå det færøyske grindahvalur. Så kanskje...