ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Vil mangle over 13.000 lærarar

Noreg toppar statistikken for lærarar over 55 år samstundes som talet på lærarar under 30 år er kraftig redusert på 10 år. Resultatet er...

7 av 10 lærarar er kvinner

Dette syner tal Kommunal Rapport har henta inn. Inneverande skuleår er berre 26 prosent av lærarane i grunnskulen menn, noko som uroar likestillingsombod Sunniva...

Færre stryk på små høgskular

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er strykprosenten på 18,1, medan den er 4,4 ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Færrast lærarstudentar som får...

Må lærarar sertifiserast?

 – Vi fryktar at enkelte politikarar som stør forslaget om å innføre ei sertifiseringsordning, helst ser at ordninga blir innført utan å knyte det...

Lærarfaget får etiske retningslinjer

Utdanningsforbundet vedtok torsdag Noregs første etiske plattform for lærarar og førskoletilsette, og for å markere at «Lærerprofesjonens etiske plattform» er ferdig formulert, fekk kunnskapsminister...

Vil sile ut dårlege lærarar

  – Vi ynskjer at Noreg skal bli ein verdsleiande kunnskapsskule. Skal vi nå dette målet må vi ha dei beste lærarane, seier Tor Bremer,...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidarpartiet

MEST LESE