ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Fleire vil bli lærar

Til saman 5342 søkjarar har fått tilbod om plass på ein av lærarutdanningane her i landet. Det er ein auke på 4,7 prosent frå...

Desse lærarane vil Høgre sparka

Dei som ikkje oppdaterer seg fagleg, skal mista retten til å undervisa. Stefan Heggelund frå Høgre, som sit i utdanningskomiteen i Oslo bystyre, seier til...

Førebur seg til timane med Youtube

Det er Alex Strømme, biolog og dosent ved NTNU, som fann ut at han ville prøve den noko utradisjonelle læremetoden. Tanken var at studentane...

Her skal alle bli etterutdanna

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) meiner tiltaket vil gi ein meir praktisk og variert ungdomsskole. – Vi veit at motivasjonen til elevane går ned frå femte...

Undervegs med lærarstudentar

  Kva har ein boge, ei vifte, ein ynskjekvist, eit sitteunderlag, ei sag eller eit triangel til felles? Jo, dei kan alle vere ein kledehengar...

Vil ikkje jobbe med dei yngste

Etter fem år med massive kampanjar for å få ungdommen til å bli lærarar, har søkinga til lærarutdanninga totalt auka med nesten 60 prosent....

Ein av tre lærar- studentar sluttar

Den gamle lærarutdanninga vart kritisert for å ha for høgt fråfall, og difor vart studiet lagt om for to år sidan. Den såkalla følgjegruppa som...

– Bruker lite tid på rettskriving

– Det er lite in å bruka tid på at studentane skal skriva rett, seier Jan Olav Fretland, førsteamanuensis i norsk ved lærarutdanninga ved...

– Lærarutdanninga er styrkt

Måndag slo lektorstudent og sentralstyremedlem i Senterungdommen, Marit N. Krogsæter, alarm om norskkunnskapane til framtidige lærarar. Ho viste til at i løpet av fem...

Slår alarm om lærarutdanninga

I innlegget Framtidas lærarar – språkets bøddel, tek Marit N. Krogsæter eit oppgjer med dagens lærarutdanning. Krogsæter er sjølv lektorstudent ved NTNU, og sentralstyremedlem...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE