ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

– Bruker lite tid på rettskriving

– Det er lite in å bruka tid på at studentane skal skriva rett, seier Jan Olav Fretland, førsteamanuensis i norsk ved lærarutdanninga ved...

– Lærarutdanninga er styrkt

Måndag slo lektorstudent og sentralstyremedlem i Senterungdommen, Marit N. Krogsæter, alarm om norskkunnskapane til framtidige lærarar. Ho viste til at i løpet av fem...

Slår alarm om lærarutdanninga

I innlegget Framtidas lærarar – språkets bøddel, tek Marit N. Krogsæter eit oppgjer med dagens lærarutdanning. Krogsæter er sjølv lektorstudent ved NTNU, og sentralstyremedlem...

Framtidas lærarar – språket sin bøddel?

Lærarstudentar med matematikk som fag fekk Kunnskapsdepartementet til å setje kaffien i vrangstrupa og setje i gang strakstiltak for å betre situasjonen. Statsråd Halvorsen...

370 kommunar manglar lærarar

 Tala frå Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser ei lita betring i forhold til i fjor, men framleis manglar det kvalifiserte folk i om lag 1800...

Vil mangle over 13.000 lærarar

Noreg toppar statistikken for lærarar over 55 år samstundes som talet på lærarar under 30 år er kraftig redusert på 10 år. Resultatet er...

7 av 10 lærarar er kvinner

Dette syner tal Kommunal Rapport har henta inn. Inneverande skuleår er berre 26 prosent av lærarane i grunnskulen menn, noko som uroar likestillingsombod Sunniva...

Færre stryk på små høgskular

Ved Høgskolen i Oslo og Akershus er strykprosenten på 18,1, medan den er 4,4 ved Høgskulen i Sogn og Fjordane. Færrast lærarstudentar som får...

Må lærarar sertifiserast?

 – Vi fryktar at enkelte politikarar som stør forslaget om å innføre ei sertifiseringsordning, helst ser at ordninga blir innført utan å knyte det...

Lærarfaget får etiske retningslinjer

Utdanningsforbundet vedtok torsdag Noregs første etiske plattform for lærarar og førskoletilsette, og for å markere at «Lærerprofesjonens etiske plattform» er ferdig formulert, fekk kunnskapsminister...
ANNONSE

MEIR OM Barnehage

MEST LESE