Jane-Victorius G. Bonsaksen
Ragnhild Lindahl Torstensen, Hege Louise Guttormsen og Marie Cathrine Løver Thu i Lightup Norway
Kitty Theobald Gjerland og Anders Heggemsnes Simonsen
Nestleiar Marcel Stray i studentseksjonen og president Sverre Bromander