Informasjon om personvern

og bruk av cookies (informasjonskapslar) på Framtida.no.

Framtida.no er opptatt av at brukarane og lesarane våre har tillit til oss. Me ønskjer å verna personvernet ditt. Under forklarar me korleis me samlar inn og nyttar informasjon om brukarane våre.

Me sender ikkje vidare eller sel personopplysingar til tredjepart, og me sender ikkje søppelpost.

EU har innført nye regler for handtering av «cookies» og personvern(link). Ved å bruka Framtida.no samtykker du i at me kan setja cookies i nettlesaren din.

Kva er «cookies»?

«Cookies» – eller «informasjonskapslar» – er ein standard teknologi som stort sett alle nettsider bruker i dag. Ein cookie er ei lita tekstfil som blir lagt i internminnet til nettlesaren din, og han gjer at me kan halda styr på kva du har sett av reklame og gi oss statistikk som gjer nettsidene våre betre. Dei fleste moderne nettlesarar (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer, Safari, Opera, etc.) er innstilt på å akseptera cookies automatisk, men du kan sjølv velja å endra innstillingane slik at cookies ikkje blir akseptert. Me gjer merksam på at det vil føra til at svært mange nettsider ikkje vil fungera optimalt.

Som dei fleste andre nettstader samlar me inn informasjon automatisk og lagrar han i loggfiler på serverane våre. Dette er informasjon som f.eks. IP-adresser, kva type nettlesar ein bruker på våre sider, breibandsleverandørar (ISP), operativsystem, dato og tid for besøk, og ein del data om navigasjon.

Informasjonen me samlar inn bruker me til å analysera trendar, slik at me kan gjera nettsidene våre betre for deg som besøker oss på nett. Informasjonen vil berre nyttast internt og vil ikkje vidareførast til nokre 3. part og/eller andre personar utanfor Framtida.no og ABC Startsiden. Me lagrar aldri informasjon som kan identifisera deg personleg basert på cookies. Har du fleire spørsmål rundt cookies, kontakt oss på *Protected email*.

Kva informasjon samlar me inn? – våre cookies

I Framtida.no jobbar me heile tida for å laga så bra tenester som muleg og gi deg gode brukaropplevingar. For å kunne få til dette samlar me inn ulike data/statistikk om bruken. Denne informasjonen kan ikkje brukast til å identifisera enkeltindivid. Eksempel på denne type informasjon er når på døgnet sida blir brukt, kva nettlesarar som brukast, kor lenge ein er på ei side, kva artiklar som blir lese mest etc.
Me er opptatt av at sidene våre er raske, me har derfor ein cookie som måler lastetid. Meiningane dine er me opptatt av, så me bruker ein cookie for brukarundersøkingane våre frå GizmoSurvey, denne cookien sikrar at du ikkje får opp spørjeskjema fleire gonger om du har svara eller sagt at du ikkje vil svara. TNS-Gallup er ein cookie me bruker for å måla trafikk saman med alle andre mediehus i Noreg.

Google Analytics cookies:

__utmz ser kvar du kom frå (søkemotor, nøkkelord, link, etc.) når du landa på sidene våre. Me bruker Google Analytics internt på våre sider. Derfor kan du av og til sjå to cookies som heiter __utmz.

__utma som held styr på kor mange gonger du har vore inne på våre sider. Gjennom dette kan me sjå kor mange brukarar me har som er inne for første gong og kor mange som kjem innom sidene våre igjen.

__utmb og __utmc held styr på kor lenge du er inne på sidene våre, og kor lenge besøket varer. Desse blir sletta når du forlét sidene våre. Vi bruker Google Analytics for å kunne gi deg ei så bra teneste som muleg.
Framtida.no er ei gratis teneste finansiert blant anna gjennom annonsering. Kundane våre kjøper reklameplass hos oss og stiller krav til rapportering og innsikt i kampanjane sine. For deg som bruker betyr det at du vil kunne motta relevant og riktig reklame.

Emediate: Emediate er annonseplattformen me bruker. Me bruker cookies i Emediate (annonseserveren vår) for å gjera annonsane mest muleg relevante for deg.
Cookiane til Emediate er:
eas1.emediate.eu, eas2.emediate.eu. Desse sørgjer for relevante annonser for deg som brukar.
eas_optout. Dette er ein ”opt-ut” cookie. Denne blir brukt for å hindra bruk av andre Emediate- cookies.
eas_uid er eit tal som identifiserer nettlesaren din. Han identifiserer ikkje brukaren, lokasjon eller IP adresse. Han blir brukt for å samla inn statistikk på unike besøk etc. Han blir òg brukt for å målretta annonsane, f.eks når ein annonsør berre vil at du skal sjå ei annonse éin gong.
eas_fr, eas_gr_fr, eas_cre_fr Blir brukt for å visa ei annonse eit visst tal gonger til ein nettlesar. Me lagrar kva for annonser som har blitt vist og kor mange gonger dei er vist, saman med ein utløpsdato.
eas_pc, eas_pc2, … eas_pc15 Blir brukt for å spora klikk på ei annonse. Me lagrar kva annonser som har blitt vist og om han er klikka på, saman med ein utløpsdato.
eas_ret Blir brukt for å spora målretta (retargeting) annonser. Me lagrar kor mange gonger ei annonse er vist, saman med ein utløpsdato.
eas_geo, eas_pd_2 Blir brukt for å cacha geografiske data. Me bruker ein 3.parts teneste for å kjenna lokasjonen din. Denne informasjonen er cachet i cookien i 12 timar. Me lagrar land, region, by og postkode. I nokre tilfeller blir også hastigheita på internettsambandet ditt målt. Me lagrar også IP adresse til nettlesaren for å sikra at data er valide.

3. parts cookies

Ifb med annonsepartnarar/nettverk og kundar som mediebyrå, annonsørar og nettverksaktørar kan cookies bli brukt for å måleeffekt og respons på marknadskampanjar. Dei bruker cookies på tilsvarande måte som Emediate.

Framtida.no nyheitsbrev:

Du må sjølv registrera epostadressa di for å få dette nyheitsbrevet. Me lagrar epostadressa di og kva tema du registrerer deg på i ein database som berre blir brukt til å senda ut nyheitsbrev.

Slik kan du sletta informasjonskapslar/cookies i nettlesaren din:

Google chrome

1. Klikk på skiftenøkkelikonet på verktøylinja i nettlesaren.
2. Vel Verktøy.
3. Vel Tøm logg.
4. I dialogruta merker du av for dei informasjonstypane du vil fjerna.
5. Bruk menyen øvst for å velja datamengda som du vil sletta. Vel «tidenes morgon» for å sletta alt.
6. Klikk på Tøm logg.

Internet Explorer

Internet Explorer 9.x:

1. Klikk på Verktøy-knappen (ikonet som ser ut som eit tannhjul). Viss du ikkje ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å visa menyane.
2. Vel Sikkerheit i rullegardinmenyen.
3. Vel Slett lesarlogg.
4. Fjern merket for Bevar data for webområde i Favorittar.
5. Merk av for Midlertidige Internett-filer.
6. Klikk på Slett.
Merk: Det kan ta fleire minutt å sletta bufferloggen.

Internet Explorer 8.x:

1. Klikk på Sikkerheit-menyen. Viss du ikkje ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å visa menyene.
2. Vel Slett lesarlogg.
3. Fjern merket for Bevar data for webområde i Favorittar.
4. Merk av for Midlertidige Internett-filer.
5. Klikk på Slett.
Merk: Det kan ta fleire minutt å sletta bufferloggen.

Internet Explorer 7.x

1. Klikk på Verktøy-menyen. Viss du ikkje ser menyen, trykker du på Alt-tasten på tastaturet for å visa menyane.
2. Vel Slett lesarlogg.
3. Klikk på Slett filer.
4. Klikk på Ja i stadfestingsvindauga.
5. Klikk på Lukk.
Merk: Det kan ta fleire minutt å sletta bufferloggen.

Mozilla Firefox

1. Klikk på Verktøy-menyen.
2. Vel Slett logg.
3. Vel Alt i rullegardinmenyen Slett tidsrommet.
4. Merk av for Buffer.
5. Klikk på Slett no.

Safari

Safari for Mac OS X:
1. Klikk på Safari-menyen.
2. Vel Tøm buffer.
3. Klikk på Tøm.

Safari 5.x for Windows:

1. Klikk på Innstillingar.
2. Vel Innstillingar i rullegardinmenyen.
3. Klikk på Personvern.
4. Klikk på Fjern alle nettstaddata i delen Informasjonskapslar og andre nettstaddata.
5. Klikk på Fjern no.
6. Lukk Innstillinger-dialogruten.

Opera

1. I Opera klikkar du på Verktøy-menyen.
2. Vel Slett private data i rullegardinmenyen.
3. Klikk på Detaljar.
4. Vel Tøm heile mellomlageret, og fjern merket for eventuelle rader du ikkje ønskjer å tømma.
5. Klikk på Slett.

 

Oppdatert: tysdag 20. januar 2015 17.39