ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Studentane må få lære nynorsk!

Innlegget var først publisert på bloggen til Nynorsksenteret. Eg er ikkje lærarutdannar. Eg har ikkje skrive mastergrad i didaktikk. Eg har ikkje meir enn skarve 60...

1 av 3 sluttar innan 5 år

– Kva kan eg forventa av deg? spør lærar Isabelle Trondsæter. – At eg ikkje snakkar, ler eleven. Læraren poengterer at det berre gjeld snakking når...

Sviktar dei dårlege undervisarane

Saka vart først publisert hos Studvest I januar kom nyhenda om at Universitetet i Bergen (UiB) innfører ei prøveordning der forelesarar kan søke om tittelen «fremragende underviser»....

Sirkus på skulen skal gi betre læring

Kven har sagt at ei førelesing skal væra keisam? Pedagogikklærar Paul Erik Rosenbaum inviterte studentane i Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) på Høgskolen Stord/Haugesund til...

Færre vil bli lærarar

Samstundes har talet på nye lærarstudentar auka med 1.300 på åtte år, opplyser Kunnskapsdepartementet. Talet på studieplassar har auka frå om lag 3.000 til rundt...

Framtidas superlærar kan nynorsk!

Først publisert på Dusken.no. I dag ventar mange utdanningsinstitusjonar at lærarstudentane meistrar både nynorsk og bokmål når dei går ut frå vidaregåande. Realiteten er at...

Treng nynorskmotivasjon

– Eg var svært lite motivert for å læra nynorsk, så eg veit ikkje korleis eg skal læra det bort, medgjev Tage Pedersen Dorholt...

God lærar utan firar i matte

Eg vil bli lærar av fleire grunnar. Mest fordi eg ynskjer å inspirere, lære og bli kjent med menneske. Men óg fordi eg har...

Lærarstudentar får ta ny matteeksamen

På fleire universitet og høgskular vart det gjort formelle feil på prøven etter forkurset i matematikk. Studentar ved desse studiestadane skal no få ta...

550 plassar står tomme på lærarutdanningane

554 plassar står tomme på lærarutdanningane. Det viser tal Utdanningsforbundet har fått frå Samordna opptak denne veka. Leiaren i Utdanningsforbundet, Steffen Handal, kallar situasjonen uforståeleg. –...
ANNONSE

MEIR OM Lærarutdanning

MEST LESE