ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Yrket mitt: Fredrik (34) er lærar

OBS: Intervjuet vart gjort før koronakrisa og bileta er teke etter at skulane stengde på grunn av korona. – Var det ein ting eg var sikker...

Førsteamanuensis: – Alle lærarstudentar må beherske begge målformer

– Vi skyldar alle elevar å utdanne lærarar som kan undervise dei på deira eiga målform. Nynorskelevar er særleg utsette, men også bokmålselevar har nytte...

349 tomme studieplassar på lærarutdanningane

I førsteåret på grunnskulelærarutdanninga 1.–7. trinn står 219 plassar tomme, medan det på utdanninga for 5–10. trinn manglar 130 studentar for å fylle alle...

Sandnes på topp i bruk av ukvalifiserte lærarar

Dette skuleåret var det planlagt at 7,4 prosent av undervisninga i Sandnes skulle gjennomførast ved bruk av ukvalifisert arbeidskraft. Til samanlikning nyttar Bergen 1 prosent...

Mannlege studentar skal vise at gutar kan verte lærarar

Berre éin av fire lærarar i grunnskulen er menn. I 2019 utgjorde menn berre 19,8 prosent av søkjarane som fekk plass ved lærarutdanninga til...

Regjeringa styrkjer praktiske og estetiske fag

Det kjem fram i ein ny strategi som regjeringa no legg fram. Strategien har tittelen «Skaperglede, engasjement og utforskerstrang – Praktisk og estetisk innhold...

Nybø vil ha fleire grunnskulelærarar og sjukepleiarar

– Kva er det vi treng? Vi treng grunnskulelærarar og barneskulelærarar. Det er eitt av fleire behov vi har framover. Vi treng særleg grunnskulelærarar...

Læraryrket har fått høgare status blant vidaregåandeelevar

Mellom 2009 og 2019 har statusen til læraryrket auka i aldersgruppa 16 til 22 år, viser ei undersøking gjennomført av Respons Analyse på oppdrag...

Regjeringa ønsker nye masterutdanningar

No vil regjeringa innføre fleire masterutdanningar for å sikre kompetansen til lærarane og gi dei betre jobbmoglegheiter. Dei andre lærarutdanningane har vore femårige studieløp sidan...

Rekordmange lærarar søker vidareutdanning, men framleis ikkje nok

Då fristen for å søke etterutdanning gjekk ut 1. mars vart det sett ny rekord med over 11.000 søknader. No står det att å...
ANNONSE

MEIR OM Lærarutdanning

MEST LESE