ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Ap vil ha krafttak mot lærarmangel etter nytt år med nedgang i søkjartal

Tal frå Samordna opptak viser at lærarutdanning er det studieområdet med prosentvis størst nedgang i talet på søkjarar, skriv Dagens Næringsliv. Det er 553...

SV-politikar har ikkje god nok mattekarakter til å bli lærar – vil skrota firarkravet

– Eg kunne nok klart å få ein firar i matte om eg jobba hardt for det, men akkurat då var fokuset mitt på...

Fleire lærarstudentar fullfører raskare

Av lærarstudentane som byrja i 2016, fullførte 62,9 prosent studiet på normert tid. Det er ein auke på 7,1 prosentpoeng frå 2015-kullet. – Det ser...

Utfordrande for lærarstudentar under pandemien

Mange av dei 20.000 medlemmene i organisasjonen Pedagogstudentene strevar, fortel Elise Håkull Klungtveit, leiar for Pedagogstudentene, til NRK. Mange av studentane har tatt kontakt med...

HVL får 6 millionar for å rekruttere fleire menn til lærarutdanning

– Delen mannlege lærarar er for låg, og vi ønskjer oss òg fleire lærarar med innvandrarbakgrunn. Det er viktig at lærarstanden speglar befolkninga og...

Nyutdanna lærarar må undervise i fag dei ikkje er kvalifiserte til

I ei spørjeundersøking blant over 600 nyutdanna lærarar svarer over halvparten at dei underviser i fag der dei ikkje oppfyller kompetansekrava, skriv Utdanningsnytt. Blant grunnskulelærarane gjaldt det seks...

Yrket mitt: Fredrik (34) er lærar

OBS: Intervjuet vart gjort før koronakrisa og bileta er teke etter at skulane stengde på grunn av korona. – Var det ein ting eg var sikker...

Førsteamanuensis: – Alle lærarstudentar må beherske begge målformer

– Vi skyldar alle elevar å utdanne lærarar som kan undervise dei på deira eiga målform. Nynorskelevar er særleg utsette, men også bokmålselevar har nytte...

349 tomme studieplassar på lærarutdanningane

I førsteåret på grunnskulelærarutdanninga 1.–7. trinn står 219 plassar tomme, medan det på utdanninga for 5–10. trinn manglar 130 studentar for å fylle alle...

Sandnes på topp i bruk av ukvalifiserte lærarar

Dette skuleåret var det planlagt at 7,4 prosent av undervisninga i Sandnes skulle gjennomførast ved bruk av ukvalifisert arbeidskraft. Til samanlikning nyttar Bergen 1 prosent...
ANNONSE

MEIR OM Skule

MEST LESE