ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Regjeringa gir 35 millionar til forsking på læring

Forskingsrådet får 35 millionar for å styrke forskinga på korleis elevar best tileignar seg faglege kunnskapar, opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding. – Ved å forske...

Internasjonal lærarutdanning

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) får 10 millionar kroner av regjeringa for å etablere eit internasjonalt program som skal leggje til rette for...

Studentane må få lære nynorsk!

Innlegget var først publisert på bloggen til Nynorsksenteret. Eg er ikkje lærarutdannar. Eg har ikkje skrive mastergrad i didaktikk. Eg har ikkje meir enn skarve 60...

1 av 3 sluttar innan 5 år

– Kva kan eg forventa av deg? spør lærar Isabelle Trondsæter. – At eg ikkje snakkar, ler eleven. Læraren poengterer at det berre gjeld snakking når...

Sviktar dei dårlege undervisarane

Saka vart først publisert hos Studvest I januar kom nyhenda om at Universitetet i Bergen (UiB) innfører ei prøveordning der forelesarar kan søke om tittelen «fremragende underviser»....

Sirkus på skulen skal gi betre læring

Kven har sagt at ei førelesing skal væra keisam? Pedagogikklærar Paul Erik Rosenbaum inviterte studentane i Praktisk Pedagogisk Utdanning (PPU) på Høgskolen Stord/Haugesund til...

Færre vil bli lærarar

Samstundes har talet på nye lærarstudentar auka med 1.300 på åtte år, opplyser Kunnskapsdepartementet. Talet på studieplassar har auka frå om lag 3.000 til rundt...

Framtidas superlærar kan nynorsk!

Først publisert på Dusken.no. I dag ventar mange utdanningsinstitusjonar at lærarstudentane meistrar både nynorsk og bokmål når dei går ut frå vidaregåande. Realiteten er at...

Treng nynorskmotivasjon

– Eg var svært lite motivert for å læra nynorsk, så eg veit ikkje korleis eg skal læra det bort, medgjev Tage Pedersen Dorholt...

God lærar utan firar i matte

Eg vil bli lærar av fleire grunnar. Mest fordi eg ynskjer å inspirere, lære og bli kjent med menneske. Men óg fordi eg har...
ANNONSE

MEIR OM Lærarutdanning

MEST LESE