Tilsette

Andrea Rygg Nøttveit, redaktør og dagleg leiar
Telefon: 481 40 342

Birgitte Vågnes Bakken, språksjef og journalist

Åshild Slåen, journalist og TikTok-ansvarleg

Ingvild Eide Leirfall, journalist og sosiale medier-ansvarleg (i permisjon)

Eirik Dyrøy Lotsberg, journalist (deltid)