ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Bruker millionar for å få fleire til å ta lærarutdanning

– Målet er at alle elevar skal møte kvalifiserte og fagleg dyktige lærarar, enten dei bur i Oslo eller Finnmark, seier kunnskapsminister Torbjørn Røe...

Gje lærarstudentane nynorskkompetanse!

Resolusjon vedteken av landsstyret i Pedagogstudentane. Først publisert i Utdanningsnytt. I Noreg har vi to sidestilte skriftspråk, nynorsk og bokmål. Om lag 12 % av...

Ønskjer tips om gode norsklærarar

Kopinor ser no etter kandidatar blant norsklærarar som kan vera aktuelle for Kopinors pris for fabelaktig formidling. Kandidatane må inspirera og motivera omgjevnadene sine...

10 år med hjartespråket

Saka vart først publisert i Utdanningsnytt I samband med at det i vår er 10 år sidan eg byrja å arbeide som lærar, kan eg...

Fleire vil bli lærarar

Nye tal frå statistikken Studentar i høgare utdanning viser at det var 39.440 studentar på dei ulike lærarutdanningane i landet i 2016. Året før var talet...

Bli lærar, få 50.000 kroner sletta av studielånet

Det er dei som startar på lærarstudiet i haust og som fullfører eit femårig løp, som vil få sletta delar av studielånet sitt. – Regjeringa...

Regjeringa gir 35 millionar til forsking på læring

Forskingsrådet får 35 millionar for å styrke forskinga på korleis elevar best tileignar seg faglege kunnskapar, opplyser Kunnskapsdepartementet i ei pressemelding. – Ved å forske...

Internasjonal lærarutdanning

Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU) får 10 millionar kroner av regjeringa for å etablere eit internasjonalt program som skal leggje til rette for...

Studentane må få lære nynorsk!

Innlegget var først publisert på bloggen til Nynorsksenteret. Eg er ikkje lærarutdannar. Eg har ikkje skrive mastergrad i didaktikk. Eg har ikkje meir enn skarve 60...

1 av 3 sluttar innan 5 år

– Kva kan eg forventa av deg? spør lærar Isabelle Trondsæter. – At eg ikkje snakkar, ler eleven. Læraren poengterer at det berre gjeld snakking når...
ANNONSE

MEIR OM Lærarutdanning

MEST LESE