Læraryrket har fått høgare status blant vidaregåandeelevar

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Mellom 2009 og 2019 har statusen til læraryrket auka i aldersgruppa 16 til 22 år, viser ei undersøking gjennomført av Respons Analyse på oppdrag for Kunnskapsdepartementet.

Læraryrket kjem høgare opp enn tidlegare når ungdommen blir bedd om å rangere 11 yrke. Heile 6 av 10 svarer «ja» eller «kanskje» på spørsmål om dei kunne tenkje seg å bli lærarar, mens 45 prosent trur løna er lågare enn ho eigentleg er.

Les også: Rekordmange lærarar søker vidareutdanning, men framleis ikkje nok

I ei pressemelding frå Kunnskapsdepartementet står det at Noreg har behov for 5800 lærarar innan 2040, og den nye lærarnorma gjer behovet ekstra stort i barneskulen.

Forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø seier at då lærarutdanninga blei eit femårig masterprogram, auka også startlønna for lærarane. Fleire kommunar lokkar med stipend og andre gunstige ordningar for å lokke til seg lærarar.

– Dersom ein vel lærarutdanning frå 1.–7. trinn er ein nesten garantert jobb uansett kvar i landet ein bur, seier Nybø.

Les også: Regjeringa vil gje høgare løn til «superlærarar»