349 tomme studieplassar på lærarutdanningane

Studieplassane til 349 studentar på grunnskulelærarutdanningane står tomme, ifølgje dei offisielle «førebels møtt-tala» frå Samordna opptak.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

I førsteåret på grunnskulelærarutdanninga 1.–7. trinn står 219 plassar tomme, medan det på utdanninga for 5–10. trinn manglar 130 studentar for å fylle alle studieplassane, ifølgje nettavisa Khrono.

Det dårlegaste oppmøtet er på samisk Høyskole i Kautokeino med 8 prosent og på Nord universitets lærarutdanning frå 1–7. trinn med lulesamisk i Bodø, som har eit oppmøte på 10 prosent.

Den ordinære lærarutdanninga for 1–7. trinn i Bodø har fylt 48 prosent av studieplassane sine. Også Høgskulen på Vestlandet sitt studietilbod på Stord har hatt problem med dårleg oppmøte – berre 18 av 54 studentar møtte fram til studiestart.

Minister for forsking og høgare utdanning, Iselin Nybø (V), bekymrar seg over tala.

– Det bekymrar meg at vi ikkje rekrutterer tilstrekkeleg mange til denne utdanninga. Rekrutteringsutfordringar i distrikta er urovekkjande, og det er eit mål å fylle alle studieplassar, skriv Nybø i ein mail til Khrono.

Les også: Sandnes på topp i bruk av ukvalifiserte lærarar

Sandnes er den kommunen som bruker ukvalifiserte lærarar oftast. 7,4 prosent av den planlagte undervisninga skjer med ukvalifisert arbeidskraft. Landsgjennomsnittet ligg på 4,6 prosent. Illustrasjonsfoto: Foto: Gorm Kallestad / NTB scanpix / NPK