Undervisning og praksis for lærarstudentane lir under pandemien. Det kan gå ut over motivasjonen.
Nynorsk Pressekontor

Mange av dei 20.000 medlemmene i organisasjonen Pedagogstudentene strevar, fortel Elise Håkull Klungtveit, leiar for Pedagogstudentene, til NRK.

Mange av studentane har tatt kontakt med organisasjonen om «bekymringsmeldingar».

Utfordrande praksisperiode

Nokre av studentane får berre møte elevane dei har gjennom praksisen, digitalt, og nokre får ikkje den planlagde praksisen i det heile tatt, fordi skular og barnehagar er redde for å auke risikoen for smitte under pandemien.

Digital undervisning gjer det vanskelegare å følge opp med spørsmål, og mange studentar saknar òg eit tettare samarbeid med andre studentar om oppgåver dei skal løyse.

Går ut over motivasjonen

Klungtveit trur manglande praksis kan påverke motivasjonen til studentane. I dag er det 30 prosent av studentane som forsvinn frå studiet dei første fire åra. No fryktar ho at talet blir enno høgare.


Karen Mjør er leiar i Studentersamfundet i Trondhjem, som no tek grep for å hindre einsemd blant studentane i byen. Foto: Privat
ANNONSE