ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Ap og Sp samde om å droppe firarkravet i matte i lærarutdanninga

Ap og Sp har vorte samde om å droppe kravet om at studentar må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn...

Spesialisert lærarutdanning kan arme ut distriktsskulen: – Rar problemstilling, meiner Henrik Asheim

Førre skuleår vart 39 skular nedlagde. Det er færre enn gjennomsnittet dei siste ti åra. Men den mangeårige utviklinga med at det blir færre...

Seks av ni parti er mot mattekrav for lærarstudentar

Kravet om minstekarakter 4 gjeld for dei lærarstudentane som har den minst avanserte matematikken frå vidaregåande skule. Det har vore betydeleg motstand til dette...

SV krev betre nynorskopplæring i lærarutdanningane

– Me må sikra at lærarutdanningane gjev tilstrekkeleg kompetanse til dei som skal undervisa i nynorsk som hovudmål og sidemål, seier Hege Lothe til...

Ap vil ha krafttak mot lærarmangel etter nytt år med nedgang i søkjartal

Tal frå Samordna opptak viser at lærarutdanning er det studieområdet med prosentvis størst nedgang i talet på søkjarar, skriv Dagens Næringsliv. Det er 553...

SV-politikar har ikkje god nok mattekarakter til å bli lærar – vil skrota firarkravet

– Eg kunne nok klart å få ein firar i matte om eg jobba hardt for det, men akkurat då var fokuset mitt på...

Fleire lærarstudentar fullfører raskare

Av lærarstudentane som byrja i 2016, fullførte 62,9 prosent studiet på normert tid. Det er ein auke på 7,1 prosentpoeng frå 2015-kullet. – Det ser...

Utfordrande for lærarstudentar under pandemien

Mange av dei 20.000 medlemmene i organisasjonen Pedagogstudentene strevar, fortel Elise Håkull Klungtveit, leiar for Pedagogstudentene, til NRK. Mange av studentane har tatt kontakt med...

HVL får 6 millionar for å rekruttere fleire menn til lærarutdanning

– Delen mannlege lærarar er for låg, og vi ønskjer oss òg fleire lærarar med innvandrarbakgrunn. Det er viktig at lærarstanden speglar befolkninga og...

Nyutdanna lærarar må undervise i fag dei ikkje er kvalifiserte til

I ei spørjeundersøking blant over 600 nyutdanna lærarar svarer over halvparten at dei underviser i fag der dei ikkje oppfyller kompetansekrava, skriv Utdanningsnytt. Blant grunnskulelærarane gjaldt det seks...
ANNONSE

MEIR OM Lærarutdanning

MEST LESE