ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Lærarutdanning

Tema: Lærarutdanning

Kraftig nedgang i søkjarar til lærarutdanningane

Det er 21,9 prosent færre søkjarar til lærarutdanningane i år enn det var i fjor. Ikkje sidan 2008 har så få søkt lærarutdanning i...

Studentflukt frå lærarutdanningar

Khrono har fått tal frå åtte av 12 lærarutdannarar i Noreg. Tala viser at det totalt er 696 ledige studieplassar ved lærarutdanningane per 30. september. 30...

300 fleire lærarar ut i streik – dette er krava

I vår forhandla mange fagforeiningar med arbeidsgjevarane sine om blant anna løn, utdanning og arbeidstid for jobben sin. Utdanningsforbundet, Skolenes landsforbund og Lektorlaget klarte ikkje...

Brukte 84 millionar kroner på å rekruttere studentar til læraryrket – utan synleg effekt

Mellom 2017 og 2021 brukte Kunnskapsdepartementet 84 millionar kroner på ulike rekrutteringstiltak for å få fleire til å bli lærarar, skriv Khrono. Men tal på studentar...

Søkjartala på lærarstudiet går ned for tredje år på rad

Kunnskapsdepartementet og utdanningsinstutisjonane har planlagt nær 11.000 studieplassar på lærarstudiet i år, men berre litt over 8000 søkjarar har lærar på førsteval, viser tal...

Færre vil bli kunst- og handverkslærar etter master-krav

20 prosent færre vil ta faglærarutdanninga etter innføring av femårig mastergradsutdanning, skriv Khrono. Alle utdanningstilboda, med unntak av eitt ved Universitetet i Søraust-Noreg og eitt...

Firarkravet i lærarutdanninga blir skrota

For dei som ikkje har høg nok poengsum, vil dagens ordning med firarkrav i matte framleis gjelde. Det skriv regjeringa i ei pressemelding. – I...

Ap og Sp samde om å droppe firarkravet i matte i lærarutdanninga

Ap og Sp har vorte samde om å droppe kravet om at studentar må ha minst karakteren fire i matematikk for å komme inn...

Spesialisert lærarutdanning kan arme ut distriktsskulen: – Rar problemstilling, meiner Henrik Asheim

Førre skuleår vart 39 skular nedlagde. Det er færre enn gjennomsnittet dei siste ti åra. Men den mangeårige utviklinga med at det blir færre...

Seks av ni parti er mot mattekrav for lærarstudentar

Kravet om minstekarakter 4 gjeld for dei lærarstudentane som har den minst avanserte matematikken frå vidaregåande skule. Det har vore betydeleg motstand til dette...

SV krev betre nynorskopplæring i lærarutdanningane

– Me må sikra at lærarutdanningane gjev tilstrekkeleg kompetanse til dei som skal undervisa i nynorsk som hovudmål og sidemål, seier Hege Lothe til...

Ap vil ha krafttak mot lærarmangel etter nytt år med nedgang i søkjartal

Tal frå Samordna opptak viser at lærarutdanning er det studieområdet med prosentvis størst nedgang i talet på søkjarar, skriv Dagens Næringsliv. Det er 553...
ANNONSE

MEIR OM Høgare utdanning

MEST LESE