To politikarskandalar har derimot skygga over det meste av norsk agurknytt: