ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mobbing

Tema: Mobbing

157 nye mobbesaker

Dersom ein skule brukar meir enn fem kvardagar på å løyse ei varsla mobbesak, kan elevar og foreldre ta saka vidare til Fylkesmannen. Sidan den...

Slik gjer du når du treff på ein dritsekk

Sutton laga fleire bøker som tek opp dette temaet, og den nyaste, The Asshole Survival Guide, er rett og slett ein guide for å...

100 mobbesaker melde til politiet – dei fleste blir lagt bort

Det viser tal Aftenposten har henta inn frå dei tolv politidistrikta i Noreg. Oversikta viser at eit betydeleg fleirtal av sakene blir lagt bort. I Elevundersøkinga frå...

Lovendring skal gjere det lettare å stoppe mobbing

Frå 1. august kan elevar og foreldre ta direkte kontakt med Fylkesmannen viss dei synest skulen gjer for lite for å stoppe mobbing. Fylkesmannen kan...

Mobbeombodet blir fast ordning

– Vi skal ha nulltoleranse for mobbing, seier leiar for utval for opplæring og helse, Emil Gadolin etter at fylkestinget sist veke vedtok å...

Mange studentar blir mobba

Ni prosent av studentane ved høgare utdanning seier at dei er blitt mobba, viser ei ny undersøking. Blant over 3.000 studentar ved høgskular og universitet...

Vil ha skuleuniform i Trondheim

– Vi ønskjer å styrkje respekten mellom elev og lærar, og ikkje minst elevane i mellom. I tillegg så er det mange barn som...

Titusenvis av elevar blir mobba

Tysdag vart den nyaste Elevundersøkinga lagt fram. I undersøkinga er spørsmåla om krenkingar erstatta med spørsmål om mobbing. Om lag 432 000 elevar frå 5....

Yrkesfagselevar blir mest mobba

– Det synest eg er kjempealvorleg, seier mobbeombod i Hordaland Mari-Kristine Moberg til NRK. Ifølgje den ferske rapporten frå Hordaland fylkeskommune opplyste 3,27 prosent på...

Skjult sanning om skjult mobbing

«Gutar slåss og gjer opp med kvarandre der og da, medan jenter driv meir med psykisk terror.» Har du òg høyrt denne påstanden? Kanskje...
ANNONSE

MEIR OM Mobbing

MEST LESE