ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mobbing

Tema: Mobbing

99 prosent braut mobbelova

Ein fersk rapport frå fylkesmennene viser mange lovbrot når det gjeld det psykososiale miljøet på skulane. Rapporten omfattar tilsyn med 99 grunnskular i 47...

75.000 elevar blir mobba

Det blir slått fast i rapporten ”Viss nokre fortel om mobbing” som NIFU Step har laga på oppdrag av Utdanningsdirektoratet. Flest mobbeoffer er det blant...

Fleire elevar mobba av vaksne

Delen elevar som opplever å bli mobba to-tre gonger i månaden eller oftare er ganske uendra i perioden 2007-2010. Når det gjeld desse elevane...

– Å mobba liknar på å bruka narko

Helsestasjonen i Tokke og Vest-Telemark pedagogisk-psykologiske tenester (PPT) stod som arrangørar av føredraget 25-åringen Ruben Klipper frå Halde i Østfold heldt i kulturhuset på...

– Mobbar og hamnar i fengsel

Eit av dei viktigaste og vanskelegaste poenga i skuletimen/kampanjen mot digital mobbing, «Bruk hue», som turnerer ungdomsskulane i Noreg, vart gøymt til slutt. Og...
ANNONSE

MEIR OM Mobbing

MEST LESE