ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mobbing

Tema: Mobbing

Mobbar og mobbeoffer

– Tenk å vera den ein jenta eller guten som står åleine kvart einaste friminutt, seier Johanne Heggheim, om dei mange lagnadane mobbing fører...

– Mobbeskulane må bøteleggjast

Lindboe trur at mobbearbeidet er betre enn det har vore før, men synest likevel at kunnskapsministeren sviktar i kampen mot mobbing, skriv TV 2. Blant...

Landets første

Buskerud er det første fylket i landet som får eit eige mobbeombod. – Eg gler meg veldig, men er audmjuk for oppgåva. Eg veit det...

Her er det mest mobbing

Dagbladet har fått laga ei oversikt over skulane som hadde flest tilfelle av mobbing det siste året. Nærare 2000 skular på 7. og 10....

Vil stengje mobbeskular

– Staten har ikkje dei verkemidla som skal til for å sikre elevane eit godt skulemiljø. Vi har per i dag eit lovverk som...

Først ut med mobbeombod

– Me har nulltoleranse mot mobbing, og mobbeombodet vil ha ei viktig rolle for å sikre alle elevar høve til å lære i trygge...

Like mange blir mobba

Nesten 30.000 elevar svarar at dei blir mobba fleire gonger i månaden. – Vi er glade for å sjå den positive tendensen til at det...

Skulane sviktar mobbeoffera

Av dei 364 skulane som deltok i undersøkinga til Utdanningsdirektoratet, har 94,5 prosent brote lova, fortel NRK. Mange av skulane har ikkje dokumentert korleis dei...

– Born blir brukt for å sensurere

Elisabeth Staksrud har tidlegare jobba i Medietilsynet og har lang røynsle med å studere tiltak som verkar og som ikkje verkar når ein vil...

– Bortkasta mobbekampanjar

Alberti-Espenes meiner det er bortkasta å gi pengestøtte til skular som brukar antimobbeprogram som Steg for Steg og Olweus, skriv Aftenposten. – Slike program kan...
ANNONSE

MEIR OM Mobbing

MEST LESE