ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mobbing

Tema: Mobbing

Homo og hore oftast brukte skjellsord i norsk skule

Vidare på lista finn ein ord som jøde, bitch, neger, helvete, fuck, jævel, gay, potet, pakkis, mongo og polakk, skriv Bergens Tidende. – Desse orda...

Færre elevar seier dei blir mobba

6,1 prosent av elevane som har svart på elevundersøkinga, svarar til om lag 27.000 elevar. Elevane svarar at dei har vorte mobba av enten...

Fleire melde mobbesaker i Noreg

– Vi ser at talet på saker som blir melde inn til Fylkesmannen, framleis er høgt, og eg er bekymra for barna det gjeld....

Ei nasjonal prøve

– Søstra mi spurde om ho kunne ta med ungane sine, den eldste er ti år, og då sa eg at det nok er...

Reduserte mobbing ved 103 skular

Skulane gjekk frå å liggje godt over landssnittet i mobbesaker til å liggje langt under, viser ein ny NTNU-rapport. Dei siste fem åra har 103...

Skulen gjer ikkje nok i fire av fem mobbesaker

Eitt år etter at eit nytt og strengare mobbelovverk og ei ny klageordning til fylkesmennene vart innført, viser tal at elevane får medhald i...

Nesten tusen mobbesaker innrapportert med ny lov

Talet er basert på ei rundspørjing Kommunal Rapport har gjort blant fylkesmennene. Det faktiske talet er truleg høgare, sidan berre 13 av 17 fylkesmenn har svara...

Bruken av ungdomsstraff dobla sidan i fjor

Halvårstala frå konfliktrådet viser at fleire ungdommar mellom 15 og 18 år har blitt dømde til ungdomsstraff så langt i år enn på same...

Sanner meiner «krenkelov» må stå

Paragraf 9A-5 kom inn som ei innstramming i opplæringslova i august i fjor. Den inneber at alle som jobbar i skulen er pålagt å...

Alle fylke får mobbeombod

– Eg er glad for at absolutt alle fylke frå hausten 2018 får mobbeombod. Dei skal hjelpe og rettleia barn, elevar og foreldre i...

Sofie er overvelda over all responsen på mobbesaka

Det er ei audmjuk og glad vossajente som fortel om korleis livet har vore etter Framtida.no skreiv om den grove mobbehistoria hennar sist veke....

Mange med nedsett funksjonsevne vert mobba

– Når det gjeld tal på funksjonshemma som vert mobba, har me ikkje tal for heile gruppa, men me veit at funksjonshemma elevar mobbast meir...
ANNONSE

MEIR OM Mobbing

MEST LESE