ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mobbing

Tema: Mobbing

Nesten tusen mobbesaker innrapportert med ny lov

Talet er basert på ei rundspørjing Kommunal Rapport har gjort blant fylkesmennene. Det faktiske talet er truleg høgare, sidan berre 13 av 17 fylkesmenn har svara...

Bruken av ungdomsstraff dobla sidan i fjor

Halvårstala frå konfliktrådet viser at fleire ungdommar mellom 15 og 18 år har blitt dømde til ungdomsstraff så langt i år enn på same...

Sanner meiner «krenkelov» må stå

Paragraf 9A-5 kom inn som ei innstramming i opplæringslova i august i fjor. Den inneber at alle som jobbar i skulen er pålagt å...

Alle fylke får mobbeombod

– Eg er glad for at absolutt alle fylke frå hausten 2018 får mobbeombod. Dei skal hjelpe og rettleia barn, elevar og foreldre i...

Sofie er overvelda over all responsen på mobbesaka

Det er ei audmjuk og glad vossajente som fortel om korleis livet har vore etter Framtida.no skreiv om den grove mobbehistoria hennar sist veke....

Mange med nedsett funksjonsevne vert mobba

– Når det gjeld tal på funksjonshemma som vert mobba, har me ikkje tal for heile gruppa, men me veit at funksjonshemma elevar mobbast meir...

Svensk forskar: Kjønnsnormer har skylda i at gutar heng etter på skulen

Heilt sidan slutten av 1990-talet har debatten om at guter heng etter jentene i utdanning fylt media, men det er lite einigheit om kvifor...

Medelevar kopla hjula av rullestolen hennar

Den positive og skuleflinke jenta frå Voss har hatt det tøft. Sofie føler at mobbinga alltid har vore der. Allereie i barnehagen merka ho at...

Oppmodar fylka til å søkja om mobbeombod

I dag er det berre fem fylke som har eigne mobbeombod. Frå hausten ønskjer regjeringa å utvida ordninga til alle fylke. I den samanhengen...

Vart grovt mobba kvar dag: – Dei kalla meg døvjævel

Thomas Findal Andersen frå Kristiansand, har hatt eit mykje tøffare liv enn dei fleste 19-åringar. Arra på kroppen fortel historia om grov mobbing. Thomas...
ANNONSE

MEIR OM Mobbing

MEST LESE