ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Grøn omstilling – har vi råd?

Saka stod først publisert hjå Energi og klima.  Mange vil seie vi har eit moralsk ansvar for å overlate verda i minst like god stand...

Game of Thrones-skodespelar hyllar Greta Thunberg

– Stor respekt til deg. Greta Thunberg, eg står med deg, skriv skodespelar Bella Ramsey på biletdelingstenesta Instagram. Den britiske 16-åringen har delt vidare eit...

Storbritannia erklærer nasjonal klimaendring-krise

Onsdag vedtok Underhuset i det britiske parlamentet samrøystes å erklære ei «klimakrise». Forslaget vart fremja etter at Extinction Rebellion demonstrerte i ti dagar.  – Vi lovar å...

MDG-arar vil ha meir vern mot vindkraft

Kjernen i saka er i kva grad klimaeffekten frå landbasert vindkraft, i form av fornybar energi, er verd betydelege kostnader i form av naturinngrep. –...

Unge bergensarar er mest opptekne av klima

Ei ny klimaundersøking utført av Bergen kommune syner at det er stor semje om at kommunen lyt kutte klimagassutsleppa, men eit generasjonsskilje vert likevel...

Jeremy Corbyn vil erklære nasjonal klimakrise i Storbritannia

Jeremy Corbyn frå det britiske arbeidarpartiet (Labour) annonserte i helga at han vil tvinge parlamentet til å stemme over kor vidt ein skal erklære ei...

«Insekta er nyttige og ikkje minst berekraftige for jorda vår»

Sindre Rygvik Hansen sitt innlegg er blant dei som fekk heider i Framtida.no sin skrivekonkurranse om klima. Det er inga skam å like kjøtt. Kjøtt er...

Fleire vil jobbe med teknologi og berekraft i vest

Over heile landet går søkarmassen ned mellom to og tre prosent, viser tala etter søknadsfristen til Samordna opptak i april. Dette er første gongen...

Ny rapport: Slik kan verda gjerast utsleppsfri innan 2050

Saka stod først publisert hjå Energi og klima. «Ein global overgang til 100 prosent fornybar energi på tvers av alle sektorar – kraft, varme, transport og...

KS krev ekstra klimamillionar til miljøvennleg kollektivtransport

I eit møte med regjeringa onsdag vil KS derfor krevje at regjeringa legg på bordet 500 millionar kroner ekstra til dei auka driftskostnadene, skriv Kommunal...
ANNONSE

MEIR OM Samferdsel

MEST LESE