Elevorganisasjonen: – Elevar bør ha streikerett

Natur og Ungdom oppmodar til skulestreik for klimaet. Elevorganisasjonen meiner det burde vere gyldig fråvær.

Andrea Rygg Nøttveit
Publisert
Oppdatert 09.10.2018 16:10

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Problemet i dag er at elevar ikkje har streikerett. Elevar bør ha streikerett for å samle seg om saker som er viktig for dei, seier leiar i Elevorganisasjonen, Agathe Waage på telefon til Framtida.no.

Skjermdump av Facebook-sida til streiken som vert arrangert fredag 7. september klokka 12.00.

Skjermdump av Facebook-sida til streiken som vert arrangert fredag 7. september klokka 12.00.

Natur og Ungdom oppmodar skuleelevar til å streike i solidaritet med svenske Greta Thunberg (15), som streikar for å løfta klimasaka i den svenske valkampen.

Natur og Ungdom-leiar Gaute Eiterjord er kritisk til konsekvensane fråværsgrensa kan ha for engasjerte ungdommar.

– Då eg gjekk på skulen hadde eg ganske mykje politisk fråvær. Av og til lærer du mykje meir utfor skulen enn i skulen, særleg i samband med politisk arbeid.

Politisk fråvær

Fråværsgrensa vart innført hausten 2016 og inneber at om ein elev i den vidaregåande skulen har meir enn ti prosent udokumentert fråvær i eitt fag, risikerer eleven å ikkje få karakter i faget.

Innstramingane i fråværsreglane har ført til 40 prosent lågare fråvær og vert karakterisert som ein suksess av kunnskapsminister Jan Tore Sanner.

Organisasjonsarbeid er gyldig fråvær fordi det er politisk arbeid. Streik vert per i dag ikkje rekna under dette.

Waage forklarar at dei generelt sett er positive til at ein oppmodar unge og elevar til å engasjere seg, men at dei ikkje har nokre meiningar om den aktuelle NU-streiken.

Elevorganisasjonen har sjølv oppmoda elevar til streik mot fråværsgrensa.

Les også: Står fast på motstanden mot fråværsgrensa

Krevjande engasjement

Leiaren i Elevorganisasjonen meiner det definitivt har vorte meir krevjande å engasjere seg som følgje av den nye fråværsgrensa.

– Dokumentasjonskrava er strengare og det er mykje som ikkje reknast som gyldig fråvær, som me meiner er gode grunnar, seier Waage og viser til mellom anna streik og demonstrasjonar.

Kor realistisk er det at elevar får streikerett?

– Det er vanskeleg å få til i praksis, sidan elevar ikkje er tilsette. Det høyres kanskje veldig radikalt ut med streikerett, men ein burde opne for at streik er gyldig politisk fråvær. Samfunnet har alt å tene på ungdommar som er engasjerte.