ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

COP26: «Glade for at norsk dobbeltmoral fekk merksemd framfor heile verda»

Det er delte meiningar om klimatoppmøtet si slutterklæring, men éin ting er klart – alle er einige i at det er viktig å avgrense verdas...

Bruk av svanemerkte stearinlys kan kutte CO2-utslepp tilsvarande 37.000 bensinbilar

Stearin-forbruket er høgt i Noreg. Kvart år brenn vi nærare 25.000 tonn levande lys, og litt over 85 prosent er laga av parafin, opplyser...

Fleire nordmenn positive til brukte julegåver

I undersøkinga seier 45 prosent at dei hadde vorte nøgde eller svært nøgde om det låg noko brukt til dei under juletreet. Det er...

Regjeringsplattforma får pris for å drepe ungdomsengasjement

Onsdag vart Hurdalsplattforma til dei to regjeringspartia kåra til den første mottakaren av Apatiprisen, for å vere best på å drepe engasjementet til unge. –...

Meir klimagassar i atmosfæren i 2020 enn nokon gong før

– Sjølv om mange land set seg ambisiøse klimamål, treng vi klimatiltak i stor skala allereie no. Vi ser framleis ingen teikn til at...

Det beste våpenet i klimakampen

Viss ein ynskjer eit berekraftig og miljøvenleg liv, korleis skal ein leva då? Dette valde Anja Bakken Riise – som er leiar for for...

SV blir skulda for oljefallitt

I opptakten til budsjettforhandlingane gjekk SV-leiar Audun Lysbakken høgt på bana. Han varsla omkamp om krav som SV ikkje fekk gjennomslag for i dei mislykka...

Klimaendringane truar ein stadig større del av plantar og dyr

Raudlista blir revidert kvart sjette år, og kom sist i 2015. Den gir ei oversikt over artar i Noreg som er utdøyande, trua eller...

Black Friday: «Ein importert forbruksfest vi eigentleg ikkje har nokon grunn til å feire»

Den gjennomsnittlige nordmann planla i 2019 å kjøpe julegåver for 6570 kroner. NHO reknar at nordmenn kjem til å bruke til saman 118 milliardar...

Norsk oljeproduksjon mot «all time high»

Utbygginga av petroleumssektoren skjer no i rekordtempo, viser tal NTB har henta inn. I dag blir det henta opp olje og gass frå om lag...
ANNONSE

MEIR OM Olje

MEST LESE