Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Sylvain deltok i fransk klimaeksperiment: – Frankrike kan på ny bli ei leiestjerne

Det er 67 millionar innbyggarar i Frankrike. Om hausten 2019 blei eit representativt, men tilfeldig utval av desse plukka ut til eit heilt spesielt...

«Ja til fornybar energi – òg for resten av Europa»

For å erstatte oljen må vi ta i bruk enorme mengder med fornybar energi. Vindmøller, vasskraft og utvinning av kopar er ein god start. Alle...

Engasjerande klimabok av Gaute Eiterjord

Gaute Eiterjord er kjend som miljøaktivist og tidlegare leiar i Natur og Ungdom. No har han skrive boka Klimaopprøret med undertittelen Kunsten å hamle...

Gaute Eiterjord hjelper deg å snakka om klimakrisa

Som tidlegare leiar i Natur og Ungdom har Gaute Eiterjord meir erfaring enn dei fleste med hamla opp med politikarar og klimafornektarar. Han kallar det «ein...

Klimaforskarar: Grønland har passert «point of no return»

Nesten 40 år med satellittmålingar er undersøkte i ein ny studie. Målingane viser at smeltinga på den største øya i verda byrja å skyte fart rundt...

Kan ei borgarforsamling visa vegen ut av klimakrisa? Seks av ni ungdomsparti er positive

I slutten av januar hadde den britiske borgarforsamlinga for klima sitt første møte. Der var 100 heilt vanlege britar samla for å diskutera korleis...

«Kan koronakrisa redde klimakrisa?»

Denne teksten var med i skrivekonkurransen til Framtida.no, Magasinett og seksjon for bibliotekutvikling i Vestland fylkeskommune om «Miljøutfordringar i 2020», og er valt ut til...

Frå naturvern til klimakamp – frå vassdragsdebatt på 70-talet til vindmølledebatt i dag

Debattantane har ein viss likskap: Vi treng fornybar energi og vi har naturressursane som trengst for å skape han. Samtidig er vi nøydde til...

Difor endrar klimahaldningane seg så lite: Gløym nettrolla, sikt på dei som sit på gjerdet

Saka er henta med velvilje frå Energi og klima, og er sett om til nynorsk av Framtida.no. Norsk medborgerpanel målar nordmenn sine haldningar til klimaendringane og...

Fleire unge politikarar i kommunestyra

9153 politikarar blei valt inn i kommunestyra i Noreg etter valet i 2019. 130 av dei var under 20 år. Valforskar Bjarte Folkestad ved Høgskulen...
ANNONSE

MEIR OM Ungdomspolitikk

MEST LESE