ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

– Gråblå regjeringsplattform

Før valet sa Venstre-landsmøtet nei til 24. konsesjonsrunde, men i regjeringsplattforma gjev dei støtte til nyopning av oljefelt. Berre ikkje i Lofoten, Vesterålen og...

Erling og Magnus har aldri opplevd normalt klima

Temperaturen på jorda har auka med éin grad sidan 1800-talet, og farten aukar. Mest aukar temperaturen i nord. Klimaforskar Kikki Kleiven er utdanna geolog,...

Støttar anke i klimasøksmålet mot staten

Etter at dommen i klimarettssaka kom frå tingretten torsdag, har Natur og Ungdom og Greenpeace ein ankefrist på fire veker. I dag sende landsmøtet...

2017: Eitt av dei våtaste åra nokosinne

Fjoråret var prega av fleire store flaumar og ekstremnedbør, og det viser altså også att på statistikken. Relativt våtast var det på Vestlandet, særleg...

«At dei unges kamp blir oversett, det er da ikkje rett»

Heldige er vi her i nord, har alltid maten på vårt bord Olja gjer oss god og mett, vi pumpar ho opp i eit sett bruken er kanskje...

Natur og Ungdom tapte historisk klimarettssak

Hausten 2016 saksøkte Natur og ungdom, Greenpace og Besteforeldrenes klimaaksjon regjeringa for utdelinga av nye oljelisensar i Barentshavet. Saksøkarane meiner lisensane strir mot miljøparagrafen...

Biodrivstoffmål nådd fleire år før tida

Høgre, Frp, Venstre og KrF vedtok i statsbudsjettet at biodrivstoffdelen skulle vere 10 prosent frå nyttår, opp frå 8 prosent i år og altså...

Ny rekord for klimagassen metan

Det går fram av det nasjonale programmet «Overvaking av klimagassar, ozonlag og atmosfæriske forureiningar», som er ein del av den statlege overvakinga av forureining...

Forskarar: Dette må vi gjere for å redde isbreane

Isbrear, eller massar av snø og is som ligg på land og er i rørsle, dekkjer 10 prosent av landmassa vi har på jorda...

Redde planeten er kanskje lurt, men å ofre mykje er litt surt

Boda er så stappa full av ting ein treng, og kle med hull Til UFF gir eg alt eg ikkje vil ha det er så snilt, nokon...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE