ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Unge næringslivsleiarar trur mindre på olja enn andre

Så mange som 29 prosent av 20–35-åringane elles trur at olja vil halde på dominansen i meir enn 30 år, viser ei undersøking som...

Ny undersøking: Dei med høgast inntekt er mest «klimaskeptiske»

– Dei under 30 er meir bekymra for klimaet og meir villige til å støtte klimapolitikk, seier Cicero-forskar Marianne Aasen til NTB. Ho peikar på...

– Noreg vil måtte jobbe hardt for å bli eit nullutsleppsland

Noreg vil måtte jobbe hardt for å bli eit nullutsleppsland. Nokre viktige faktorar for å lukkast med dette er: Legge til rette for å...

Fiji vil innføra verdas mest ambisiøse klimalover

– Den alvorlege situasjonen me befinn oss i er ikkje vår eigen feil og det er difor denne regjeringa legg så sterk vekt på...

Isen utanfor Alaska har forsvunne heilt

I Arktis skjer klimaendringane i eit raskare tempo enn elles i verda. Ein ny analyse frå National Weather Service i USA viser at havisen...

Nullutslepp – ein føresetnad for både klimaet og velferda vår 

Det grøne skiftet, overgangen frå fossile brensel til grøn energi er berre ein del av løysinga for at Noreg skal bli eit nullutsleppssamfunn. Både...

SV-leiaren: – På tide at me innser at me er i ein naudsituasjon

– Politikarane må visa at dei tar klimakrisa på alvor. Det gjer ikkje regjeringa og storingsfleirtalet i dag, seier SV-leiar Audun Lysbakken. Han meiner at...

Juli-vêret gav både varme- og kulderekordar

Varmebølgja som gav høge temperaturar over store delar av Sør-Noreg i slutten av månaden, tangerte nesten den norske varmerekorden for juli. Høgaste maksimumstemperatur på 35,0...

Sommarskisenter slit med brear som smeltar

I 2018 hadde Stryn sommarskisenter sin kortaste sesong nokosinne, og på Galdhøpiggen sommarskisenter gjekk omsetninga kraftig ned. Ei av årsakene er at dei måtte...

Greta seglar over Atlanteren til klimakonferanse

Tidlegare i sommar kom nyheita om at Greta Thunberg tek eit friår for å prioritere klimaaktivisme, framfor skulearbeid. Den svenske 16-åringen som har starta ei...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE