ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Slik skal norske universitet og høgskular konkurrere om å verte grønnast

– Universiteta og høgskulane veit mest om miljø- og klimaendringane og korleis vi skal nedkjempe dei. Då må vi leve som vi lærer, seier...

Sveltestreikar for klima i 27 land: – Me har ikkje noko anna val

– 820 millionar lid allereie av svolt og hunger verda over, medan milliardar står i risiko for svolt og død frå klimakrise og økologisk...

Elvestuen smeller døra igjen – vil ikkje ha innspel til klimaplan

Det siste året har alle medlemslanda i EU offentleggjort utkast til nasjonale klimaplanar for åra fram mot 2030. Det har dei vorte tvinga til, ettersom EU har...

No kan du velje flyreiser på Finn.no etter CO2-utslepp

Sidan 9. oktober har du hatt høve til å sortere flyreiser på Finn.no etter CO2-utslepp, dersom du scrollar på datamaskin. – FINN sin misjon er...

På polartokt for å betre vêrvarslinga

– Dei unike observasjonsdatasetta som vi forventar frå denne feltkampanjen vil bidra til å avdekkje svakheiter i vêrvarslings- og klimamodellar, og vi vil bruke...

6 av 10 gjer lite eller ingenting med kjøtinntaket med omsyn til miljøet

63 prosent av norske forbrukarar meiner verda står ovanfor ei stor klimakrise, ifølgje ei undersøking Ipsos har gjort for Orkla. I undersøkinga er også dei...

Astrid S reiser på klimanøytral turné

«Astrid_S: World Tour Part One» har signert under på FN sitt «Climate Neutral Now»-program og blitt sertifisert og godkjent av FN på dette. Det har ho...

Klimasøksmålet: No skal lagmannsretten avgjere kva § 112 betyr

Saka stod først publisert hjå Energi og klima, og er sett om og publisert med løyve frå forfattaren. Denne veka har Borgarting lagmannsrett starta handsaminga...

Her flyt huset nedover Themsen

Søndag føremiddag kunne forbipasserande sjå det som såg ut som eit klassisk, britisk forstadshus segle forbi i den travle storbyen London. Huset var ein del...

Mystisk nytt stoff kan redusere metanutslepp frå kyr

– Da vi testa det i laboratoriet, såg vi stort sett inga metandanning. Den var redusert med 99 prosent eller der omkring, slik at...
ANNONSE

MEIR OM Forsking

MEST LESE