ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Natur og Ungdom rasar over Johan Castberg-vedtak

Equinor vil ikkje byggja ut feltet med kraft frå land, noko som aukar utsleppa frå feltet med 270.000 ekstra tonn CO2 årleg. Feltet åleine...

Der ingen kan bu

ARNE ER KANSKJE den fyrste i Noreg som forlet hus og heim på grunn av klimaendringar, men i verdssamanheng er ikkje situasjonen hans unik. Kvart...

WWF: Staten kan tape milliardar på Aasta Hansteen

Då gassplattforma vart vedtatt opna i 2013, var Olje- og energidepartementets vurdering at utbygginga verka «som eit samfunnsøkonomisk lønsamt og tilstrekkeleg robust prosjekt». I si...

Kvifor er det alltid så fint vêr når det er eksamen?

«Hermed hyller jeg uten forbehold VÅREN som det eneste effektive middel mot sne!» skreiv André Bjerke. Framtida.no tok ein prat med vêr- og klimaforskar Leonidas...

Nordmenn er overraska over eigne utslepp, og lite villige til å kutte

– Forskinga vår viser tydeleg at vi ikkje vil lykkast med å kutte nok utslepp frå private husstandar viss vi skal basere oss på...

Kven får rekninga for framtidig ekstremvêr?

Fleire regnflaumar og dobbelt så mange dagar med regn. Det kan bli kvardagen fram mot 2100. Åtvaringa har vi høyrt tidlegare: Vêret blir våtare...

Ap: Regjeringa skal opp til klimaeksamen

– Regjeringa skal opp til munnleg og skriftleg klimaeksamen når forslaget til revidert nasjonalbudsjett vert lagt fram 15. mai, seier Arbeidarpartiets Else-May Botten til...

Kvotepliktige utslepp av klimagassar går opp

– Dersom vi skal nå målet om eit lågutsleppssamfunn i 2050, må klimagassutsleppa reduserast i alle sektorar, seier direktør Ellen Hambro i Miljødirektoratet. Klimagassutsleppa gjekk...

Få nordmenn vil fly mindre for å redde miljøet

Tala kjem fram i NHO Reiselivs årlege «grøne reisegallup » som blir gjennomført av Kantar TNS. Her svarar 17 prosent at dei er villig til...

Historisk vedtak om utsleppsfrie fjordar

Vedtaket vil gje positive ringverknader for lokalfolkesetnad, turist- og reiseliv, miljø- og klima, og for maritim bransje. – For første gong i verda kjem det...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE