ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Vil finna løysinga på dei store klimaproblema

Først publisert på Porten.no. Sogndal: Denne veka har 40 ungdommar frå 18 land vore samla i Sogndal i høve klimakonferansen Youth Peace Conference. Dei kjem frå...

Utval skal vurdere økonomiske konsekvensar av klimaendringar

Mellom anna skal utvalet greie ut om dei økonomiske konsekvensane av å omstille seg vekk frå fossile energikjelder, og korleis private og offentlege verksemder...

Nye retningslinjer om klimatilpassing ut på høyring

Klima- og miljødepartementet har sendt på høyring eit forslag til nye statleg retningslinjer for klimatilpassing i planlegginga. – Det viktigaste vi gjer, er å få...

Reiselysta til nordmenn er ein trussel for Noregs klimamål

2 millionar kilometer svarar til 4.000 turar fram og tilbake mellom Oslo og Trondheim. 52 prosent av reiseverksemda skjer med bil, 37 prosent med...

Natur og Ungdom: – Oljefritt LoVeSe er minstekravet til ny regjering

– Me forventar at KrF og Venstre utnyttar sin posisjon til å dytta den nye regjeringa inn i riktig miljøspor, seier Natur og Ungdom-leiar...

Ny klimaforsking: Det er framleis mogleg å nå 1,5-gradersmålet

– Å nå målet i Paris-avtalen om å avgrensa den globale oppvarminga til 1,5 grader er ikkje umogleg – det er berre veldig, veldig...

11 kvadratkilometer isbre smelta bort kvart år

Totalt 326 kvadratkilometer av norske isbrear er blitt borte på 30 år, viser ei kartlegging. Tala kjem fram i ei doktorgradsavhandling skriven av Solveig Havstad...

Biokol kan produserast på lågare temperatur

Dette skriv Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO). Alice Budai, stipendiat og forskar ved NIBIO, har undersøkt om det er mogleg å produsere stabilt biokol av...

Dette meiner nordmenn bør gjerast med klimaendringane

Nordmenn flest er svært positive til at staten grip inn for å redusere skadar som har kome som resultatet av klimaendringar. Men mange meiner...

30.000 unge verda over har talt: Klima er den største utfordringa

Klimaendringar og naturøydelegging. Det svarer nesten halvparten av dei over 30.000 18–35-åringane frå 186 land verda over som har blitt spurt om kva som...
ANNONSE

MEIR OM ungdom

MEST LESE