ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Kappløp om supersolceller

Mens dei mest vanlege solcellene i dag på det meste klarer å utnytte rundt 20 prosent av sollyset – som regel 10 prosent og...

Satsar milliardar på våtare vêr

Hydro har dei siste åra redusert aluminiumsproduksjonen i Noreg, og for tre år sidan opna dei eit nytt stort anlegg i Qatar. Men no...

Passivhus kan vere billegare

Det viser ein ny rapport frå Multiconsult og Sintef Byggforsk, skriven på oppdrag frå Direktoratet for byggkvalitet (DiBK). Ein einebustad på 100 m² kan få...

Kinalys mot oljeboring

  Aksjonen var eit samarbeid mellom det lokale Venstre-laget og "Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja". ”Ballongane” vart sleppte frå kaikanten og steig roleg mot himmelen...

Vil ha eige framtidsombod

Føresetnaden for ein berekraftig og langsiktig politikk er at den tek omsyn til generasjonane som kjem etter oss. Dette omsynet meiner organisasjonen Spire at...

Kva for ein planet lever du på?

  Endå ein gong handlar diskusjonen om olje eller ikkje olje i Lofoten. Å opne for oljeverksemd i Lofoten, Vesterålen og Senja er av mange...

– Ap talar med to tunger

Det var nemleg ikkje eit endeleg nei til boring regjeringa kom med for to år sidan, i alle fall ikkje frå Arbeidarpartiet – snarare...

Kraftig klimaeffekt på Svalbard

  Heller tvert imot. I staden for snø kjem regn, som frys til is på bakken og hindrar dyra i å komme til vegetasjonen dei...

Borar for miljøet

Noreg balanserer rollene som leiande miljønasjon og petroleumsmakt. Det er ein krevjande balansegang. Éin av metodane for å halde oss på lina er å...

Her vil dei lagre 5,5 milliardar tonn CO2

Kartlegginga av havbotnen i Norskehavet viser at det er mogleg å lagre 5,5 milliardar tonn CO2 der. Det kjem dermed i tillegg til dei...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE