ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Ny studie: Større isfrie landsområde i Antarktis

For første gong er det gjennomført ein studie av korleis issmelting og global oppvarming vil påverke dei isfrie områda i Antarktis. Rapporten er publisert...

Ap vil lagre CO2-utslepp frå heile Europa i Nordsjøen

– I vårt alternative budsjett har vi sett av 150 millionar kroner til dette formålet. Det er ikkje nok, men det kan vere eit...

Frankrike vil forby ny leiting etter olje og gass

Frankrike skal slutta å gi lisenser til leiting etter olje og gass som ein del av ein overgang til miljøvennleg energi. – Det vil ikkje...

Tidlegare slått kan gjera landbruket meir klimavennleg

– Tidleg haustetid på fôr kan redusera metangassutsleppet frå kua med opp til 20 prosent samanlikna med fôr som blir hausta seinare på hausten,...

Tidlegare Statoil-økonom sår tvil om lønsemda i Lofoten-olje

Statoils tidlegare sjeføkonom Klaus Mohn meiner lønnsemda i ei eventuell olje- og gassutvinning i Lofoten, Vesterålen og Senja er overdriven. Han er kommen til at...

Sørlandstorsken blir borte på grunn av klimaendringar

Fråværet av torsk langs Sørlandskysten har lite med overfiske, sel eller skarv å gjere. Årsaka er kort og godt klimaendringar, meiner havforskar Tore Johannessen...

Solenergi veks mykje meir enn venta

Solceller har blitt ekstremt billige, og i nokre marknader billegare enn både vindkraft og fossil energi. Kostnaden for å installera solcelleanlegg har falle nesten...

– Hyklersk av Erna å kritisera Trump

– Det blir hyklersk av Erna å kritisera Trump når ho sjølv ikkje har klart å kutta norske klimagassutslepp, tillèt klimafornektarar i regjeringa si, og...

Macron: «Make our planet great again»

I går kveld kunngjorde president Donald Trump, som venta, at USA trekkjer seg ut av Paris-avtalen om reduksjon av klimagassutslepp. Meir uventa var det at...

Trump trekkjer USA ut av Paris-avtalen

Axios melder i dag at president Donald Trump har bestemt seg for å trekkja USA ut av den såkalla Paris-avtalen, FN-avtalen om reduksjon av...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE