ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Stor interesse for norsk vasskraft

Elve-Noreg blir finkjemma for meir kraft. 707 søknader om utbygging ligg til behandling i NVE. Kraftproduksjonen her i landet vil auke med 10 prosent...

– Ei god framtid er CO2- negativ

 Teknologien kan hjelpa verda ut av klimakrisa med karbonnegative løysingar. Det er bodskapen frå ein internasjonal klimakonferanse som markerer 25-årsdagen til miljøstiftinga Bellona. Den karbonnegative...

Noreg fekk diplom for klimamål

Onsdag vart Noreg tildent eit diplom frå ungdomsnettverket YOUNGO som Natur og Ungdom er ein del av gjennom Young Friends of the Earth. Grunngjevinga...

– Feigt og usolidarisk av LO

LO-leiar Roar Flåthen trekte onsdag støtta til målet om at Noreg skal gjera betydelege kutt i eigne klimagassutslepp. Natur og Ungdom er ekstremt skuffa,...

42 millionar på flukt frå natur- katastrofar

 Fleire enn 42 millionar menneske vart i fjor tvinga til å flykte på grunn av naturkatastrofar, viser ein ny rapport. – Omfanget er enormt. Alle...

Slik kan Noreg bruka sola meir

Energien i solstrålinga over landareala i Noreg er kring 1700 gonger meir enn energiforbruket. Sola er den desidert viktigaste energikjelda vår, og vil vera...

Aldri har utsleppa vore så store

Ifølgje Det internasjonale energibyrået (IEA) sine utrekningar, førde ny økonomisk vekst med seg ein auke i CO2-utsleppa på 1,6 gigatonn. Det er den høgaste...

– Slår beina under klima- arbeidet

Gasskraftverk utan reinsing, vegtrafikk og transport bidreg mykje til auken som tilsvarar 2,5 millionar tonn CO2 frå 2009 til 2010. Aldri før har klimagassutsleppa...

Aldri har Noreg sleppt ut meir CO2

Dei norske klimagassutsleppa auka igjen i 2010, etter to år med nedgang. Totalt var utsleppa på 53,7 millionar tonn CO2 -ekvivalentar. Det er 4,8...

Gler du deg til null utslepp?

 Grøn energi finst, og er i vekst. Faktisk blei det i fjor sett ny rekord med 250 milliardar dollar investert i fornybar energi, ifølgje...
ANNONSE

MEIR OM Energi

MEST LESE