ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

– Arbeidar- partiet er òg klima- partiet

Kva vil du og partiet ditt gjera for å kutta klimagassutsleppa i Hordaland? – Arbeidarpartiet er òg klimapartiet. Vi ynskjer ei kraftig satsing på eit...

– Viktig å planleggja grønt

Kva vil du og partiet ditt gjera for å kutta klimagassutsleppa i Hordaland? – Eit veldig viktig tiltak for at klimagassutsleppa skal gå ned, er...

Vil ha flest mogleg frivillige miljøtiltak

Kva vil du og partiet ditt gjera for å kutta klimagassutsleppa i Hordaland? – Framstegspartiet ynskjer eit samfunn bygd på mest mogleg frivilligheit og færrast...

Dette vil Lone gjera for å kutta utsleppa i Hordaland

Kva vil du og partiet ditt gjera for å kutta klimagassutsleppa i Hordaland? – Raudt vil at vi skal gå bort fra miljøfiendtlig oljeproduksjon og...

Slik vil Solfrid gjera Hordaland grønare

Kva vil du og partiet ditt gjera for å kutta klimagassutsleppa i Hordaland? – Me vil føra ein restriktiv parkeringspolitikk i Bergen sentrum. I tillegg...

– Kan ikkje utsetja ansvaret for klimaet

Klimameldinga som skal fortelje korleis Noreg skal kutte 20 prosent av klimautsleppa, er utsett til 2012. Meldinga skal fortelje i detalj i kva sektorar...

Utfordrar lokal- politikarar på miljø

– Skal klimagassutsleppa reduserast, er me avhengige av lokale løysingar. Kommunepolitikarane spelar ei viktig rolle i å kutte klimaforureinga lokalt. For å kutta klimagassutsleppa...

Kokar med sola

– Kven som helst kan laga sin eigen solkokar, seier Rolf Behringer. I 1993 starta han ULOG Freiburg – Solarfood, og har sidan jobba...

Stor interesse for norsk vasskraft

Elve-Noreg blir finkjemma for meir kraft. 707 søknader om utbygging ligg til behandling i NVE. Kraftproduksjonen her i landet vil auke med 10 prosent...

– Ei god framtid er CO2- negativ

 Teknologien kan hjelpa verda ut av klimakrisa med karbonnegative løysingar. Det er bodskapen frå ein internasjonal klimakonferanse som markerer 25-årsdagen til miljøstiftinga Bellona. Den karbonnegative...
ANNONSE

MEIR OM Energi

MEST LESE