Hoksrud tilbakehalden om menneskeskapte klimaendringar

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

– Dyr og menneske gir utslepp. Spørsmålet er kva som fører til endringane. Men det er viktig for meg å seie at både vi og næringa jobbar for å få utsleppa ned, seier Hoksrud til Dagsavisen.

På direkte spørsmål om han trur på menneskeskapte klimaendringar, svarar den ferske landbruksministeren:

– Poenget er at alt vi gjer, er med på å påverke klimaet. Eit vulkanutbrot og andre naturlege ting har også stor påverknad. Det viktigaste er at vi gjer noko med det når det skjer endringar.

Les også: Klimaet vert meir ekstremt i framtida

Veret og klimaet har skifta til alle tider

Vidare seier Hoksrud at vêret og klimaet har skifta til alle tider, og at det for han «er viktigare å sjå på kva vi kan gjere her og no for å legge gode rammevilkår framover».

– Stortinget har sett nokre klare krav, og det er min jobb å følgje dei opp. Vi har også eit veldig godt samarbeid med organisasjonane. Det er semje om å sjå på korleis ein skal redusere utslepp. Det er klart at menneske er med å påverke, seier han.

Les også: Ein av tre meiner dei har merka klimaendringane