ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Grunnskule

Tema: grunnskule

Då skulen stengde, vart jentene gifta vekk

– Mange elevar kjem ikkje til å returnere til skulen, både fordi familiar ikkje har råd og fordi mange jenter alt har vorte gifta...

Barn av høgt utdanna foreldre presterer betre i skulen: – Det er mange ting som spelar inn

Utdanningsnivået til foreldre har betydning for kor godt elevar i grunnskulen presterer, viser ein ny artikkel frå SSB. – Det er mange ting som spelar...

Ber om forklaring frå statsforvaltaren om avlysing av munnleg eksamen i Grenland

– Me har gjennom Utdanningsdirektoratet tatt kontakt med statsforvaltaren for å få ei nærare forklaring for dei vurderingane og den rettleiinga som er gitt...

Pakistanske born får bøker frå bok-kamelen Roshan

Saka var først publisert i Framtida Junior. Der kan du òg lesa meir om born som feirar 17. mai i Spania og elevane som...

Talet på samiske elevar er det høgaste på 13 år: – Har blitt meir kult med samisk

Skuleåret 2020/2021 er det 2522 elevar i grunnskulen som har samiskopplæring. Ikkje sidan 2008 har det vore så mange elevar med samisk på skulen....

SV er uroa for fleire privatskular

Både delen private grunnskular og delen elevar i private grunnskular går opp. Det same gjeld for vidaregåande skular. Det viser ein ny rapport frå Statistisk...

Smitten aukar blant tenåringar – ekspertutval skeptisk til å stengje skulane

– For at tilboda til barn og unge skal kunne oppretthaldast på eit så normalt nivå som mogleg, må resten av samfunnet tole strengare...

Tiendeklassingane fekk høgare standpunktkarakterar

Avgangselevane frå ungdomsskulen fekk i gjennomsnitt 43,2 grunnskulepoeng. Det er meir enn eitt poeng høgare enn i fjor. Tiendeklassingane i år fekk avlyst eksamen på...

Melby: Ikkje sikkert skulane opnar til same tid i heile landet

Måndag opna skulane att for elevar på 1. til 4. trinn etter at dei vart stengde 12. mars som følgje av koronapandemien. Samtidig varsla kunnskapsminister...

Åtvarar mot å opne skular utan ein god plan mot koronasmitte

Det er no eit spørsmål om skular og barnehagar framleis skal halde stengt eller om dei heilt eller delvis blir opna etter påske. Kunnskapsminister Guri...
ANNONSE

MEIR OM Korona

MEST LESE