ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Grunnskule

Tema: grunnskule

Unge kan ikkje symja

– Det blir berre verre og verre, seier generalsekretær Bjørn Soleng i Norges Svømmeforbund til NRK. Tal frå Forsvaret viser at tilstanden er aller verst...

Vil ha gym kvar dag

– Vi må auke fysisk aktivitet i skulen for å gje elevane betre læringsgrunnlag og for å førebyggje eventuelle andre livsstilssjukdomar i seinare tid,...

Skal elevar tilsetje læraren sin?

Elevar kan bidra i tilsetjingar av lærarar og skulepersonell. Barneombodet opplever likevel at det er ytterst få skular som tek med elevar i tilsetjingsprosessar. –...

Privatøkonomi inn i skulen?

I ei landsomfattande gransking som Synovate har gjort for DNB seier ni av ti at ungdomsskulen og/eller vidaregåande skule bør formidle kunnskap om bustadlån,...

– Sentraliseringa pressar nynorsk

I skuleåret 2011/12 har kun 12,9 % av elevane i grunnskulen nynorsk som hovudmål. – Sentraliseringa i byane pressar bruken av nynorsk i skulen, jamvel...

No skal innsats telje i gym

– Eg har lytta til dei faglege råda, som mellom anna peikar på at kroppsøving er i ei særstilling sidan det er eit viktig...

Best på sidemål

  Elevane frå fylket som gjekk ut av grunnskulen i vår, har levert svært gode resultat, syner oversikten som Utdanningsdirektoratet har offentleggjort. Resultata frå eksamen...
ANNONSE

MEIR OM grunnskule

MEST LESE