ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Grunnskule

Tema: grunnskule

Sterkt press for å opne skulane igjen

Ei ekspertgruppe er i gang med å vurdere om det er mogleg å ha elevar og barn i skulane og barnehagane i landet, eller...

Desse kidsa sin elleville klimarap går viralt

På den irske skulen Cappabue nasjonalskule har talentfulle barneskuleelevar gått saman og laga songen: One small change. Det er ein rap som omhandlar klimaendringane, og...

Elevar skal trene på demokrati i matematikk, gym, musikk og naturfag

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) varslar at øving på demokrati og medborgarskap skal styrkast ytterlegare når faga skal fornyast til neste år. – I 2019...

Nasjonale prøvar: Gutane betre i rekning, jentene best i lesing

Utdanningsdirektoratet offentleggjorde onsdag resultata frå dei nasjonale prøvane i haust. Elevar på femte trinn har gjennomført prøvar i lesing, rekning og engelsk. Det same har elevar på åttande...

Sandnes på topp i bruk av ukvalifiserte lærarar

Dette skuleåret var det planlagt at 7,4 prosent av undervisninga i Sandnes skulle gjennomførast ved bruk av ukvalifisert arbeidskraft. Til samanlikning nyttar Bergen 1 prosent...

Stadig fleire elevar går ut av grunnskulen utan grunnskulepoeng

Tala, som P4-nyheitene har fått frå Statistisk sentralbyrå, viser at 5,5 prosent av dei rundt 60.000 tiandeklassingane stod utan poeng då skulen var slutt i vår. Delen...

Målungdommen etterlyser øyremerkte midlar til digitale læremiddel på nynorsk

– Me må legge til rette for at elevane får nye og moderne læremiddel også i fag med lågt elevtal. Vi må òg sikre...

Pakistan: Lastebilar promoterer utdanning for jenter

Saka stod først publisert i kampanjeavisa til Verdens Beste Nyheter, og er sett om til nynorsk av Framtida.no.  Jenter sin tilgang på utdanning er ei...

Elevorganisasjonen: – Viktig at kommunane torer å investere i digitale læremiddel

– Særleg no i samband med at vi fornyar læreplanane, er det skikkeleg viktig at kommunane og fylkeskommunane torer å investere i digitale læremiddel,...

Eg håpar eg blir den siste

Eg er fødd med albinisme og er derfor sterkt svaksynt. Eg har 6 prosent syn og treng litt tilrettelegging, noko som burde vore openbert...
ANNONSE

MEIR OM synshemming

MEST LESE