ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Grunnskule

Tema: grunnskule

SV er uroa for fleire privatskular

Både delen private grunnskular og delen elevar i private grunnskular går opp. Det same gjeld for vidaregåande skular. Det viser ein ny rapport frå Statistisk...

Smitten aukar blant tenåringar – ekspertutval skeptisk til å stengje skulane

– For at tilboda til barn og unge skal kunne oppretthaldast på eit så normalt nivå som mogleg, må resten av samfunnet tole strengare...

Tiendeklassingane fekk høgare standpunktkarakterar

Avgangselevane frå ungdomsskulen fekk i gjennomsnitt 43,2 grunnskulepoeng. Det er meir enn eitt poeng høgare enn i fjor. Tiendeklassingane i år fekk avlyst eksamen på...

Melby: Ikkje sikkert skulane opnar til same tid i heile landet

Måndag opna skulane att for elevar på 1. til 4. trinn etter at dei vart stengde 12. mars som følgje av koronapandemien. Samtidig varsla kunnskapsminister...

Åtvarar mot å opne skular utan ein god plan mot koronasmitte

Det er no eit spørsmål om skular og barnehagar framleis skal halde stengt eller om dei heilt eller delvis blir opna etter påske. Kunnskapsminister Guri...

Sterkt press for å opne skulane igjen

Ei ekspertgruppe er i gang med å vurdere om det er mogleg å ha elevar og barn i skulane og barnehagane i landet, eller...

Desse kidsa sin elleville klimarap går viralt

På den irske skulen Cappabue nasjonalskule har talentfulle barneskuleelevar gått saman og laga songen: One small change. Det er ein rap som omhandlar klimaendringane, og...

Elevar skal trene på demokrati i matematikk, gym, musikk og naturfag

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) varslar at øving på demokrati og medborgarskap skal styrkast ytterlegare når faga skal fornyast til neste år. – I 2019...

Nasjonale prøvar: Gutane betre i rekning, jentene best i lesing

Utdanningsdirektoratet offentleggjorde onsdag resultata frå dei nasjonale prøvane i haust. Elevar på femte trinn har gjennomført prøvar i lesing, rekning og engelsk. Det same har elevar på åttande...

Sandnes på topp i bruk av ukvalifiserte lærarar

Dette skuleåret var det planlagt at 7,4 prosent av undervisninga i Sandnes skulle gjennomførast ved bruk av ukvalifisert arbeidskraft. Til samanlikning nyttar Bergen 1 prosent...
ANNONSE

MEIR OM Skule

MEST LESE