ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Grunnskule

Tema: grunnskule

Dårleg nynorsk-signal

I rapporten, skriven av Ressursgruppe for nynorsk hovudmål, går det klart fram at «ein rapport med gratistiltak er svært lite ambisiøs». Likevel har gruppa...

Fleire vil bli lærar

Til saman 5342 søkjarar har fått tilbod om plass på ein av lærarutdanningane her i landet. Det er ein auke på 4,7 prosent frå...

– Lærarane får for lite støtte

Høgtståande representantar for skulesektoren frå ei rekkje land samla seg torsdag i Oslo, då Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) la fram ein...

Vil ha gratis mat på skulen

 – Kosthald utgjer det største klasseskilje i Noreg i dag, seier Senterparti-politikar og stortingsrepresentant Anne Tingelstad Wøien, til Nationen. Saman med partifellane Kjersti Toppe...

370 kommunar manglar lærarar

 Tala frå Grunnskolens informasjonssystem (GSI) viser ei lita betring i forhold til i fjor, men framleis manglar det kvalifiserte folk i om lag 1800...

Elevane sit meir stille

Elevar frå 5.-7. klasse har krav på minst 76 timar fysisk aktivitet i tillegg til kroppsøving. I snitt får elevane 102,1 timar fysisk aktivitet,...

7 av 10 lærarar er kvinner

Dette syner tal Kommunal Rapport har henta inn. Inneverande skuleår er berre 26 prosent av lærarane i grunnskulen menn, noko som uroar likestillingsombod Sunniva...

Ny giv for dei svakaste elevane

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen (SV) lanserte prosjektet Ny GIV hausten 2010. Det er mynta på dei elevane som har dei svakaste prestasjonane i ungdomsskulen og...

Uroa over nynorskopplæringa

Språkrådet er bekymra over at dei nye læreplanforslaga frå Utdanningsdirektoratet kan sjå ut til å svekkje nynorsken. – Det uroar oss særleg at skriveferdigheitene i...

Har gode matte-haldningar

Sidan 1984 har Norsk matematikkråd målt ferske studentar sine forkunnskapar i matematikk. Testen seier noko om basiskunnskapar og -dugleikar som ein skal lære seg...
ANNONSE

MEIR OM grunnskule

MEST LESE