ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Statsbudsjettet

Tema: Statsbudsjettet

Unge vaksne slepp eigendel for psykiatrisk hjelp

– Pasientar som treng hjelp, må få det. Dette forenklar tilgangen til helseteneste for unge som slit psykisk, seier stortingsrepresentant Sveinung Stensland, som sit...

8,4 millionar til Vinje-senteret i statsbudsjettet

Nynorsk kultursentrum, som allereie driv Ivar Aasen-tunet i Ørsta og Olav H. Hauge-senteret i Ulvik, har dei siste åra jobba for å etablera eit...

Ungdomspartia vil ha meir til førebyggjande helsetiltak

Ungdomspartia kjem med si oppfordring saman med Norsk Friluftsliv same dag som regjeringa held budsjettkonferanse, og begynner på arbeidet med neste års statsbudsjett, skriv...

No må du betale meir for sjokolade og brus

– Dette er ein hån mot norsk mat- og drikkevareindustri, som har høge nok avgifter frå før, seier forbundsleiar Jan Egil Pedersen i LO-forbundet...

Samde om fleire lærarar og flyktningar

Etter å ha forhandla i litt over to veker, vart Høgre, Framstegspartiet, Venstre og KrF einige om statsbudsjettet for neste år onsdag ettermiddag. – Vi...

Sikrar millionløft for nynorsken

Venstre og KrF har blitt samde med regjeringspartia om eit løft for nynorsken i forhandlingane om nytt statsbudsjett. – Noregs Mållag er veldig glade for...

Nesten halvparten av BSU-skatteletta går til folk som eig bustad

Over 1,3 milliarder kroner blei gitt i skattefrådrag for sparing i BSU i 2016. 42 prosent av pengane gjekk til personar som allereie eig...

Venstre vil gi 15 millionar til den psykiske helsa til studentane

I det alternative statsbudsjetta sitt vil Venstre starta ei storstilt satsing på den psykiske helsa til studentane. – Eg har ein personleg inngang til dette....

KrF støttar millionpakke til nynorsken

KrF og Venstre legg i sine alternative framlegg til statsbudsjett opp til ein auke i fleire postar som vil styrka arbeidet med nynorsk. Landssamanslutninga av...

Venstre vil ha millionløft for nynorsken

– At nynorsken skal ha gode kår både i skulen og i samfunnet elles har alltid vore viktig for Venstre. Det handlar både om...
ANNONSE

MEIR OM Nynorsk

MEST LESE