ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Statsbudsjettet

Tema: Statsbudsjettet

Får 370.000.000.000

Neste år reknar staten med å bruke 370 milliardar kroner på å lønne 1,3 millionar personar som ikkje jobbar. No ønskjer leiar Stein Lier-Hansen...

– Regjeringa satsar ikkje på morgondagen

Årets framlegg til statsbudsjett for 2013 gir studentane ei auke i studiestøtta på 1900 kr i året og økonomisk støtte til bygging av 1000...

– Tamt budsjett for nynorsken

Språkåret er ei nasjonal feiring av språkmangfaldet i Noreg, samstundes som det markerer at det er 200 år sidan Ivar Aasen vart fødd. Som...

– Åtte tapte år for klimaet

Miljøverndepartementets budsjett aukar med 11,4 prosent i framlegget til statsbudsjett for 2013. Sikring av naturmangfald, vern av kulturminne og kulturmiljø, klimatiltak, kart og geodata...

– Sviktar mindreårige asylsøkarar

I statsbudsjettet er det klart at regjeringa ikkje tek i bruk det siste høvet i denne valperioden til å plassera omsorgsansvaret for einslege mindreårige...

– Lovleg seint av Regjeringa

– Det er kritikkverdig at regjeringa ventar til siste sjansen for å ta tak i desse utfordringane, men me er nøgde at elevane endeleg...

Slik blir statsbudsjettet

– Ved å halda igjen på oljepengebruken tryggjar me arbeidsplassane i konkurranseutsette føretak, seier finansminister Sigbjørn Johnsen i ei pressemelding. Sysselsetjinga har vakse raskare enn...

Ny satsing for å få unge i arbeid

  I statsbudsjettet for neste år innfører regjeringa ein ny ungdomsgaranti som skal hjelpa arbeidsledig ungdom å koma i jobb raskare. – Dette er den viktigaste...

Siste sjanse for valløfte

Før valet i 2009 gjekk alle dei tre regjeringspartia inn for elleve månaders studiestøtte og heva satsar i Lånekassen. I staden er studentane framleis avhengige...

Sikrar pengar til språkfeiring

Regjeringa løyver 6,5 millionar kroner til gjennomføring av Språkåret 2013. – Eg er glad for at regjeringa satsar så solid på Språkåret, seier prosjektleiar...
ANNONSE

MEIR OM Det Norske Teatret

MEST LESE