ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Statsbudsjettet

Tema: Statsbudsjettet

Bondelaget meiner regjeringa sviktar klimavennlege bønder

– Eg er oppgitt over at regjeringa ikkje følgjer Stortingets fleirtal om eit klimafond som vil bidra til nødvendige klimainvesteringar i landbruket, seier Norges...

Klimareknestykket som ikkje går opp

Frå talarstolen i Stortinget sa finansminister Siv Jensen at forslaget for neste års statsbudsjett har ein tydeleg grøn profil. Ho synte mellom anna til at regjeringa...

Fagskulane føler seg gløymde av regjeringa

– Vi kjem til å mangle fagarbeidarar i framtida. Difor foreslår vi fleire nye tiltak i 2019-budsjettet, så fleire elevar kan fullføre med fagbrev,...

Høyr kva ungdomspartia synest om forslaget til statsbudsjett

Framtida.no har spurt ungdomspartia kva dei synest om forslaget til neste års statsbudsjett - kva er den viktigaste posten, og kva er den største...

Samlaget får 1 million til digital-satsing

Millionen skal gå til Samlaget sitt arbeid med å styrkje nynorsk innhald digitalt, det vil seie lydbøker og da særleg serieromanar på nynorsk til...

Statsbudsjettet: Vil styrke kommunen sin innsats for barn si psykiske helse

Regjeringa set av 82 millionar kroner av statsbudsjettet til Program for folkehelsearbeid i kommunane. Det er ei styrking på 10 millionar kroner i 2019....

Regjeringa vil omgjera lån til stipend først etter fullført grad

I forslaget til nytt statsbudsjett for 2019 foreslår regjeringa å endre ordninga for å få stipend i Lånekassen. I dag får fulltidsstudentar eit årleg lån...

Unge vaksne slepp eigendel for psykiatrisk hjelp

– Pasientar som treng hjelp, må få det. Dette forenklar tilgangen til helseteneste for unge som slit psykisk, seier stortingsrepresentant Sveinung Stensland, som sit...

8,4 millionar til Vinje-senteret i statsbudsjettet

Nynorsk kultursentrum, som allereie driv Ivar Aasen-tunet i Ørsta og Olav H. Hauge-senteret i Ulvik, har dei siste åra jobba for å etablera eit...

Ungdomspartia vil ha meir til førebyggjande helsetiltak

Ungdomspartia kjem med si oppfordring saman med Norsk Friluftsliv same dag som regjeringa held budsjettkonferanse, og begynner på arbeidet med neste års statsbudsjett, skriv...
ANNONSE

MEIR OM Helse

MEST LESE