ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Statsbudsjettet

Tema: Statsbudsjettet

– Vegkaos hindrar breiband

På ei open høyring på Stortinget i dag gav IKT-Norge klar beskjed om at den viktigaste hindringa for bygging av breiband med høg fart...

Are Kalvø: Menn med hatt

Eg er kjempekritisk til Nobelkomiteen. Meir om det seinare. Men først: Dei siste dagane har det igjen blitt sett rekordar i to tradisjonsrike greiner i norsk...

Nordmenn er mest trygda i verda

Nesten 30 prosent av folket tek imot trygdeytingar. Ingen land i verda har ein større del av folket på uføretrygd. Totalt er no 1,5 millionar...

Fattige får mindre kakestykke

– Eg er stolt over nok eit rekordhøgt budsjett for norsk utviklingssamarbeid. Men fattige land treng også fleire investeringar. Derfor styrkar vi innsatsen for...

Små endringar for dei fleste av oss

Avgiftene aukar stort sett med prisstiginga medan skattesatsane blir justert med venta lønsvekst på 4 prosent. Skattenivået aukar ikkje. Nokre får skattelette medan andre...

– Regjeringa sviktar elevane

– Elevane har vorte gløymt, seier Andreas Borud, leiar i Elevorganisasjonen. – Elevane går på skular som ikkje oppfyller lova. Skulebygg forfell, elevane fell frå...

– Kan bli dramatisk for born og unge

Regjeringa legg opp til at Norsk Tipping vil gje 225 millionar kroner mindre til frivillige lag- og organisasjonar. – No må regjeringa skjerma Frifond når...

– Gledeleg med auke til nynorsken

Nynorsk kultursentrum får 2,2 millionar kroner meir i framlegget til statsbudsjett for 2012. Pengane skal brukast til vidare utvikling av Olav H. Hauge-senteret i...

Så mykje får studentane i 2012

Frå neste år får studentar 172 kroner meir å leve for i månaden. – Budsjettet gjer at studentane blir fattigare enn resten av folket, seier...

Rekord- mykje til veg og jernbane

– Forslaget til statsbudsjett for 2012 inneber ein betydeleg auke i løyvingane til veg og jernbane. Dermed held regjeringa fram med å trappa opp...
ANNONSE

MEIR OM Samferdsle

MEST LESE