ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Statsbudsjettet

Tema: Statsbudsjettet

Fattige får mindre kakestykke

– Eg er stolt over nok eit rekordhøgt budsjett for norsk utviklingssamarbeid. Men fattige land treng også fleire investeringar. Derfor styrkar vi innsatsen for...

Små endringar for dei fleste av oss

Avgiftene aukar stort sett med prisstiginga medan skattesatsane blir justert med venta lønsvekst på 4 prosent. Skattenivået aukar ikkje. Nokre får skattelette medan andre...

– Regjeringa sviktar elevane

– Elevane har vorte gløymt, seier Andreas Borud, leiar i Elevorganisasjonen. – Elevane går på skular som ikkje oppfyller lova. Skulebygg forfell, elevane fell frå...

– Kan bli dramatisk for born og unge

Regjeringa legg opp til at Norsk Tipping vil gje 225 millionar kroner mindre til frivillige lag- og organisasjonar. – No må regjeringa skjerma Frifond når...

– Gledeleg med auke til nynorsken

Nynorsk kultursentrum får 2,2 millionar kroner meir i framlegget til statsbudsjett for 2012. Pengane skal brukast til vidare utvikling av Olav H. Hauge-senteret i...

Så mykje får studentane i 2012

Frå neste år får studentar 172 kroner meir å leve for i månaden. – Budsjettet gjer at studentane blir fattigare enn resten av folket, seier...

Rekord- mykje til veg og jernbane

– Forslaget til statsbudsjett for 2012 inneber ein betydeleg auke i løyvingane til veg og jernbane. Dermed held regjeringa fram med å trappa opp...

Kuttar i bruken av oljepengar

Regjeringa vil neste år bruke 2,4 milliardar kroner mindre enn det handlingsregelen tilseier. Regjeringa har ei ramme på statsbudsjettet for 2012 på 1.006 milliardar kroner,...

14 millionar ekstra til nynorsk- tiltak

Regjeringspartia legg fram ei nynorskpakke på 13,7 millionar kroner i statsbudsjettet for 2012. Det Norske Teatret får 7 millionar til eit integreringsprosjekt for innvandrarar...

Er norsk politikk for einsretta?

For nokre veker sidan vart neste års statsbudsjett presentert. Noko av det som slo meg mest var kor lite kritiske opposisjonspartia faktisk var. Dette...
ANNONSE

MEIR OM Senterungdommen

MEST LESE