ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema NHO

Tema: NHO

NHO vil ha datakoding som obligatorisk fag på timeplanen

– For å takle den teknologiske utviklinga i framtida trenger vi å kunne koding. Og vi må begynne tidleg. Derfor foreslår vi at koding...

Ungdomskandidat i SV tar eit oppgjer med NHO

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) inviterer ofte stortingskandidatar til møte med medlemsbedriftene sine i samband med stortingsvalet. 4.kandidaten til SV i Hordaland, Anna Sofie Ekeland Valvatne,...

Desse utdanningane ser bedriftene etter

For fjerde år på rad har medlemsbedriftene i NHO blitt spurte om kva slags kompetanse dei ser føre seg at dei treng i tida...

NHO: – Jenter bør vurdere teknologifag

I fjor søkte nesten 20 prosent fleire sjukepleiarutdanninga, mens helse- og sosialfag hadde 13 prosent fleire søkjarar. På same tid sokk søkjartalet til NTNUs...

Vil innføre praksis i alle studiar

Studentar som skal bli legar, sykepleiarar, lærarar og advokatar er blant gruppene som allereie har praksis i arbeidslivet som ein del av utdanninga. Dei to...

Unge sine råd til næringslivet

Årskonferansen til Næringslivets hovudorganisasjon (NHO) hadde i år temaet «Made in Norway - på jobb for en grønn fremtid». Under konferansen var fire unge...

Vil fjerne hundrevis av mastergrader

For mange studerer samfunnsfag retta mot jobb i offentleg sektor, meiner NHO-direktør Kristin Skogen Lund. Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) foreslår derfor endringar for å skape ei...

NHO: Her er dei beste kommunane

Mange oljekommunar fell på resultatlista i kommune-NM, men Sola tronar framleis øvst, og Stavanger held seg på femteplass. NHO og Vista Analyse står bak den...

NHO oppmodar Oslo-lærlingar til å dra nordover

Arbeidsgivarorganisasjonen trekkjer fram Troms og Svalbard som attraktive område med behov for lærlingar. – Unge må sjå moglegheitene i ein region med den lågaste arbeidsløysa...

NHO: Unge treng jobb, ikkje diagnosar

I 2014 stod 71.000 personar mellom 15 og 29 år utanfor arbeid eller utdanning. Det uroar Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), ifølgje ei sak på deira eigne...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidsliv

MEST LESE