ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema NHO

Tema: NHO

NHO vil ha 100 kommunar

– 100 kommunar er eit realistisk mål. Men det viktigaste er å skape robuste bykommunar der byar og omland har vakse saman til bu-...

Krev auke i lærlingtilskotet

Regjeringa lanserte i fjor Lærlingløftet, for å stimulera fleire bedrifter til å ta inn lærlingar. Talet på lærlingkontraktar inngått før 1. oktober i år...

– Avgjerande for næringslivet

Heile 70 prosent av studentar som studerer på Vestlandet arbeider i regionen to år etter fullført utdanning, syner ein rapport utarbeidd ved Høgskulen i...

– Gigantisk løftebrot

NHO er skeptisk til kor godt dei føreslåtte tiltak kjem til å treffa, og saknar fleire av sine eigne framlegg i pakka finansminister Siv...

25 meter vogntog på norske vegar

– Det har vore ei prøveordning i fem år på utvalde vegstrekningar, og det har ikkje vore ei einaste ulykke knytt til modulvogntog i...

På topp i Nærings-NM

Det viser ferske tal frå NHO som har målt nyetableringar, lønnsemd, vekst og den relative storleiken til næringslivet i kvar kommune. Som vanleg dei siste...

NHO åtvarar skule-Noreg

Ei djup uro for norsk skule er bakteppet for at Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) har gjort ungdom, kompetanse og framtid til hovudtema for årskonferansen sin...

Åtvarar mot sentralisering

I dagens Dagsavisen kunne ein lese at NHO-direktør Kristin Skogen Lund og Ola Magnus Rydje i Norges Studentorganisasjon (NSO) oppfordra kunnskapsministeren til å setje...

– Vill vekst i studietilbod

– Det har vore ein vill vekst i talet på studieprogram, seier Lund til Dagsavisen. Ho viser til at det i dag finst over 1.000...

Senterpartiet rasande på NHO

Næringspolitikken til Senterpartiet får terningkast tre av NHO, noko partiet reagerer kraftig på. – NHO er ikkje opptekne av interessene til næringslivet. Partibarometeret er eit...
ANNONSE

MEIR OM NHO

MEST LESE