ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema NHO

Tema: NHO

NHO oppmodar Oslo-lærlingar til å dra nordover

Arbeidsgivarorganisasjonen trekkjer fram Troms og Svalbard som attraktive område med behov for lærlingar. – Unge må sjå moglegheitene i ein region med den lågaste arbeidsløysa...

NHO: Unge treng jobb, ikkje diagnosar

I 2014 stod 71.000 personar mellom 15 og 29 år utanfor arbeid eller utdanning. Det uroar Næringslivets hovedorganisasjon (NHO), ifølgje ei sak på deira eigne...

– Livsfjernt forslag

Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) ønskjer å kutte dramatisk i talet på kommunar i Noreg, og meiner det beste for landet vil vere å kutte frå...

– Aktive feriar er i vinden

Kombinasjonen av spennande opplevingar og moglegheita til fysisk utfalding er veldig populært, ifølgje reiselivsorganisasjonen. – Vi ser at nordmenn ønskjer å oppleve mest mogleg når...

Kåra Noregs beste kommunar

Måndag kveld la NHO fram tala frå kåringa si i kommune-NM. Sola, Bærum og Stavanger har framleis pallplasseringane i kommune-NM. Etter desse har Asker gått...

Nordmenn flest ferierer i Noreg

Det viser ei undersøking som Sentio har utført for Nationen. Like mange gav det same svaret i fjor sommar. Undersøkinga viser også at fleirtalet vil...

NHO-sjefen ber foreldre ta ansvar

– Vi har eit stort haldningsproblem når det gjeld matematikk. Det er ikkje særnorsk, men meir av eit velstandsfenomen. Interessa for realfag er lågare...

NHO-sjefen blir klimatopp

Tidlegare statsminister Jens Stoltenberg var medlem i den same kommisjonen til han starta som Nato-sjef. Når Skogen Lund no blir ny norsk representant i...

Vil ha fleksibel arbeidstid

I dag streikar over 1,5 millionar nordmenn i protest mot regjeringa sitt forslag til endringar i arbeidsmiljølova. Medlemmer i LO og fagorganisasjonane var teke ut i...

Krohn Devold: – Tilsett 16-åringar

– Små distriktsbedrifter må forstå at dei er meir designbedrift enn produksjonsbedrift. For å trekke folk, må du få fram kva som er spesielt...
ANNONSE

MEIR OM Data

MEST LESE