ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema NHO

Tema: NHO

Difor satsar få på landbruk

Norsk Landbruksrådgiving slit med å få folk i stillingane sine og meiner det blir utdanna for få med landbruksfagleg spisskompetanse. Fagforeininga Naturviterne, som organiserer...

Her er det best å studere

Studiekvalitet.no blei i dag opna. Tenesta gjer det mogleg å samanlikne ulike studieprogram på norske høgskular og universitet. På denne sida finn du mellom anna...

Slik kan Noreg redda Europa

– Det er ei djup misforståing at Noreg er heilt upåverka av det som skjer i Europa. Me er avhengig av å eksportera til...

Vil ha inntaks- krav til vidare- gåande

På byggfag har 45 prosent av elevane under tre i snitt frå ungdomsskulen. I Oslo er det mange fleire elevar med låge karakterar som...

Unge forskarar ynskjer lokal kontakt

Vest-Telemark-konferansen i Vrådal torsdag samla meir enn 200 personar. Temaet var innovasjon og nyskaping. Dette er nødvendig for å vidareutvikle næringslivet og auke folketalet...

Alle vil passa seg for fella

Det er årskonferansen til Næringslivets Hovudorganisasjon (NHO). Og dei fleste som kan krypa å gå innan politikk og næringsliv deltek i Operaen. På førehand har...

Fleire unge fell utanfor

Professor Steinar Strøm åtvarar mot å la fleire ungdommar falle utanfor arbeidslivet. – Marginaliserte ungdomar og unge vaksne er personar som har stått utanfor utdanning...

– Sjølv Noreg kan gå konk

Noreg er på ein annan planet i høve til den vestlege verda sine økonomiske problem. Men sjølv rike Noreg kan gå konkurs, meiner amerikansk...
ANNONSE

MEIR OM EU

MEST LESE