Homo og hore oftast brukte skjellsord i norsk skule

Nynorsk Pressekontor
Publisert

info

Denne artikkelen er eldre enn 1 år gamal. Det betyr at noko av informasjonen kan vere utdatert.

Vidare på lista finn ein ord som jøde, bitch, neger, helvete, fuck, jævel, gay, potet, pakkis, mongo og polakk, skriv Bergens Tidende.

– Desse orda er ladde. Dei reproduserer stereotypar og tydingar som kanskje ikkje eigentleg er meint negativt, men som blir vidareført i negativ forstand. På denne måten får desse orda altfor store utslag, seier professor Claudia Lenz, professor i samfunnsfag ved MEF Vitenskaplig Høyskole, til avisa.

Les også intervjuet med 14-åringane Ella, Ellisiv og Ea som fortel om dei krenkande kommentarane dei får slengt etter seg i skulegarden. 

Viser trendar

I fem år, frå 2013 til 2018, har over 50 ungdomsskular og vidaregåande skular rundt om i landet frivillig deltatt i eit prosjekt kalla Dembra. Her oppgir elevar og lærarar kva for skjellsord dei høyrer oftast på skulen.

Lenz og prosjektleiar Peder Nustad understrekar at undersøkinga ikkje er forsking og at det ikkje er eit representativt utval av skular i Noreg, sidan skulane har vore med frivillig. Nustad seier likevel at undersøkinga viser trendar, som altså viser at det er ein dominans av bruk av homo og hore på skulane.

Les også om feministruss-initiativet frå Raud Ungdom som med alternative russeknutar og spelelister legg opp til ei trakasseringsfri russetid.