ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mobbing

Tema: Mobbing

Færre elevar blir mobba, men trivselen går ned

Færrast blir mobba på vidaregåande, viser undersøkinga for 2018. I undersøkinga svarer 7 prosent av elevane på sjuande trinn på barneskulen at dei har vorte...

Elevar i Rogaland får mobbeknapp

Mobbeknappen som er utvikla i Nordland, er allereie innført mellom anna i Nordland og Sogn og Fjordane. Ved hjelp av knappen kan elevar, foreldre og...

Homo og hore oftast brukte skjellsord i norsk skule

Vidare på lista finn ein ord som jøde, bitch, neger, helvete, fuck, jævel, gay, potet, pakkis, mongo og polakk, skriv Bergens Tidende. – Desse orda...

Færre elevar seier dei blir mobba

6,1 prosent av elevane som har svart på elevundersøkinga, svarar til om lag 27.000 elevar. Elevane svarar at dei har vorte mobba av enten...

Fleire melde mobbesaker i Noreg

– Vi ser at talet på saker som blir melde inn til Fylkesmannen, framleis er høgt, og eg er bekymra for barna det gjeld....

Ei nasjonal prøve

– Søstra mi spurde om ho kunne ta med ungane sine, den eldste er ti år, og då sa eg at det nok er...

Reduserte mobbing ved 103 skular

Skulane gjekk frå å liggje godt over landssnittet i mobbesaker til å liggje langt under, viser ein ny NTNU-rapport. Dei siste fem åra har 103...

Skulen gjer ikkje nok i fire av fem mobbesaker

Eitt år etter at eit nytt og strengare mobbelovverk og ei ny klageordning til fylkesmennene vart innført, viser tal at elevane får medhald i...

Nesten tusen mobbesaker innrapportert med ny lov

Talet er basert på ei rundspørjing Kommunal Rapport har gjort blant fylkesmennene. Det faktiske talet er truleg høgare, sidan berre 13 av 17 fylkesmenn har svara...

Bruken av ungdomsstraff dobla sidan i fjor

Halvårstala frå konfliktrådet viser at fleire ungdommar mellom 15 og 18 år har blitt dømde til ungdomsstraff så langt i år enn på same...
ANNONSE

MEIR OM Kriminalitet

MEST LESE