ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Mobbing

Tema: Mobbing

Oppmodar fylka til å søkja om mobbeombod

I dag er det berre fem fylke som har eigne mobbeombod. Frå hausten ønskjer regjeringa å utvida ordninga til alle fylke. I den samanhengen...

Vart grovt mobba kvar dag: – Dei kalla meg døvjævel

Thomas Findal Andersen frå Kristiansand, har hatt eit mykje tøffare liv enn dei fleste 19-åringar. Arra på kroppen fortel historia om grov mobbing. Thomas...

Lettare å ta kontakt med mobbeombodet på Snapchat

– Utanfor Snapchat er det mest skolar og foreldre som tek kontakt med meg. Etter at eg kom på Snap, så er det mange...

Norske bedrifter manglar rutinar for varsling om trakassering

Ein av fire oppgir at arbeidsgivaren deira ikkje har etablert rutine for varsling av kritikkverdige forhold, medan ein av fire seier dei ikkje veit...

Krev at skulane gjer meir mot mobbing

Måndag la Utdanningsdirektoratet fram nye tal som viser at over 50000 elevar blir mobba fleire gonger i månaden i norsk skule. Det er ein...

Fleire elevar blir mobba i skulen enn før

Resultata frå Elevundersøkinga 2017 viser at 29000 elevar frå 5. trinn og oppover seier dei har blitt mobba 2-3 gonger månaden eller oftare. Det...

No kan alle fylka søke om å få eit mobbeombod

– Helst skulle eg sett at jobben min var overflødig. Men det er eit behov der ute. Mange kjenner seg utanfor, opplever at dei ikkje...

Fortalte om mobbing – no blir han hylla av superstjernene

Saka var først publisert hjå ABC Nyheter Keaton Jones er eit namn som har gått som ein farsott på nettet dei siste dagane. Mora hans...

157 nye mobbesaker

Dersom ein skule brukar meir enn fem kvardagar på å løyse ei varsla mobbesak, kan elevar og foreldre ta saka vidare til Fylkesmannen. Sidan den...

Slik gjer du når du treff på ein dritsekk

Sutton laga fleire bøker som tek opp dette temaet, og den nyaste, The Asshole Survival Guide, er rett og slett ein guide for å...
ANNONSE

MEIR OM Mobbing

MEST LESE