«Lars er LOL»-regissøren: – Mobbing set evige spor

2023 treng eit filmoppgjer med mobbing, ifølgje Eirik Sæter Stordahl. Regidebutanten veit sjølv kor vondt det gjer.

Nynorsk Pressekontor
Publisert

Sju år er gått sidan Iben Akerlie publiserte kritikarroste «Lars er LOL». Like lenge har Eirik Sæter Stordahl jobba for å lage film av barneboka til si gamle venninne frå vidaregåande.

Ifølgje regidebutanten er tidspunktet perfekt når han inntek kinolerretet fredag.

– Etter korona har talet på barn som opplever mobbing på skulen, auka kraftig, seier Stordahl (35) til NTB.

Han viser til rapportar som Utdanningsdirektoratets Elevundersøkelsen – og til at kvardagen blir stadig meir digital.

  • Norsk familiefilm frå 2023
  • Manus: Iben Akerlie, Eirik Sæter Stordahl
  • Regi: Eirik Sæter Stordahl
  • I rollene: Lilly Winger Schmidt, Adrian Øverjordet Vestnes, Norah Lulu Ali-Amoafo, Agnes Grønneberg Hagen, Ilias Bouyambib, Carmen Grimseth, m.fl.
  • Lengd: 1 t. 29 m.
  • Aldersgrense: 6 år
  • Noregspremiere: 29. september

– Viss du kallar ei jente «stygg» i skulegarden, får du vondt inni deg når du ser kor lei seg ho blir, illustrerer Stordahl.

– Viss du gjer det frå dataen eller mobilen, får du ikkje den same direkte responsen. Det er mykje lettare å vere slem når du gøymer deg bak ein skjerm. Og som ein som har opplevd mobbing som barn, veit eg kor øydeleggjande det er. Mobbing set evige spor.

Om å vere annleis

Tittelfiguren i «Lars er LOL» har Downs syndrom. Når han skiftar skule, får han ein ny bestevenn i Amanda. Vennskapen blir likevel sett på prøve i det «klassekameratar» opprettar ein blogg for å drive gjøn med Lars. Amanda lèt seg presse til å dele private videobilete av han fordi ho er redd for sjølv å bli latterleggjort.

– Kjernen handlar om å vere annleis, seier Stordahl, som er filmutdanna og busett i Danmark.

– Medan Amanda vil passe inn og er redd for å skilje seg ut, er Lars annleis på ein måte som ikkje lèt seg skjule. Gjennom møtet med han forstår ho etter kvart kor fint det er å vise annleisheita si.

Forfattar Akerlie har vore tungt involvert i manusarbeidet. Stordahl meiner duoen såg eit lys med det fjerde utkastet.

– Det tematiske prismet vart: «Viss du ikkje vågar å vise verda kven du er, kjem du til å såre både deg sjølv og alle du er glad i,» samanfattar han.

– Det er det Amandas karakterreise går ut på. Og det er vennskapen med Lars som mogleggjer den reisa.

Full sirkel

Opptaka fann stad på Oslo-skulen der Stordahl trødde barneskoa sine på 90-talet. Det skal ikkje ha vore lett då heller.

– Alle gutane spelte fotball. Det gjorde ikkje eg. Eg sat heime og skreiv fantasyromanar eller leika med tresverd i skogen, røper Stordahl sorgmuntert.

– Legg til at eg var litt smålubben, og meir skulle ikkje til før eg fekk kommentarar. Men ingen av dei som mobba meg, var vonde – dei var berre barn, presiserer han.

– Og det er noko av det eg likar med historia til Iben: Amanda er ikkje eit dårleg menneske. Ho gjer ein dårleg ting – som ho heldigvis får høve til å rette opp.

I Amanda-rolla finn vi Lilly Winger Schmidt, medan Adrian Øverjordet Vestnes speler Lars. Stordahl rosar castingansvarleg Celine Engebrigtsen for innsatsen med å introdusere begge.

– I Adrians årskull er det 40 norske gutar med Downs syndrom. Det at Adrian finst, er éin av dei tusen tinga vi har hatt hell med i prosjektet. Det har vore heilt fantastisk å sjå korleis han har vakse med oppgåva. Han er ekte skodespelar no.

Skam og styrke

– «Serr», «seff», «chill»: Korleis klarer to 35-åringar å halde seg à jour med kidsa språkleg?

– Vi har med dei beste konsulentane i verda: Barna sjølv. Ved å bruke dei som filter håpar vi at vi har klart å lage noko som kjennest nært og truverdig. Og ved å rekruttere frå store delar av Austlandet håpar vi at vi reflekterer meir enn éin sosiolekt.

– Kva vart vegen ut av mobbinga for deg?

– Det var nettopp det at eg skreiv fantasyromanar då eg var 11. For snart var det ein annan i klassen som syntest sånt var gøy – og så lånte vi pappa sitt kamera og byrja å filme òg.

Stordahl skin opp over formiddagskaffien.

– Den første kortfilmen min laga eg då eg var like gammal som barna her, på den same skulen, rapporterer han overfor NTB.

– Film vart redninga mi – min «Lars», om du vil. Alt eg hadde skamma meg over, vart plutseleg ein styrke.