Regjeringa vil gi 50 millionar kroner meir til såkalla lærarspesialistar, som får betre betalt enn andre lærarar, på statsbudsjettet for neste år.
NPK-NTB
NPK-NTB

Ifølgje Dagbladet skal pengane gå til å tilsetje endå fleire lærarspesialistar og auke lønnstillegget deira ytterlegare. Staten skal også ta ein større del av rekninga for ordninga, som har vore prøvd ut i norske skular sidan 2015.

Utvider pilotprosjekt

Oppgåva til lærarspesialistane er å bidra med kompetanseheving og fagleg rettleiing på skulane der dei jobbar, i tillegg til at dei underviser sjølve. I fjor la NTNU og NIFU fram sluttrapporten for pilotprosjektet. Her vart det konkludert med at få av kollegene hadde opplevd dei som ressurser i arbeidet sitt, og at ordninga var dårleg forankra innad.

Kunnskapsminister Jan Tore Sanner (H) har likevel stor tru på ordninga som no blir utvida frå å omfatte 600 spesialistar til 1.200 neste år.

– I utgangspunktet var det berre 250 spesialistar, så det var eit ganske svakt grunnlag for å evaluere effekten. Det er mange positive tilbakemeldingar også, seier Sanner.

Leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet er derimot kritisk.

– Det er mange tiltak vi ville ha prioritert framfor dette. Ei så stor utviding burde vore betre forankra, seier Handal til Dagbladet.

Les også: 1.200 lærarar manglar ved skulestart

LES OGSÅ

ANNONSE