ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

– Verdas største utfordring

32,4 millionar menneske vart i 2012 fordrivne på grunn av klima- og naturkatastrofar. Det syner rapportar frå Flyktninghjelpen. Samstundes reknar organisasjonen med at dette...

– Blodet mitt kokar

  – Vi er ikkje ambisiøse nok. Vi bruker gladeleg 1,3 milliardar på krig årleg, men til klimautfordringane kan vi ikkje finne pengar, sa Nnimmo...

– Helvete sel ikkje

– Hell doesn´t sell, skriv kunstnaren Karina Mullen på eit kvitt lerret opplyst av to lyskastarar. – Likevel kjøper folk det kvar dag, skriblar ho...

Kan bli slutt på god kaffi

Sjukdommen kaffirust – ein type sopp – er i ferd med å bli ein epidemi i Sentral-Amerika denne sommaren. Dette kan truga livsgrunnlaget for...

– Her er dei beste klimapartia

  Miljøpartiet Dei Grøne er kåra til det beste klimapartiet av alliansen Klimavalg 2013, framfor både SV, Venstre og Raudt. – Dette stadfestar at me vil...

Større utslepp enn nokon gong

Dei globale utsleppa av klimagassar steig i fjor til det høgste nivået nokon gong, ifølgje utrekningar frå Det internasjonale energibyrået. Utsleppa steig med 1,4 prosent...

Dette er viktigast for veljarane

  TNS Gallup la i dag fram Klimabarometeret. Blant dei under 30 år er det langt fleire som er bekymra for klimaendringane enn tidlegare. Mellom...

– Søler olje på kvinnekampen

– I dag tek Stortinget eit steg i feil retning. Eit steg mot endå meir fossil-avhengigheit, seier talsperson i Grøn Ungdom, Hallvard Surlien. – Me...

Desse uroar seg mest for klimaet

Nordmenn flest trur heller ikkje at havnivået vil stiga som følgje av at polane smeltar – stikk i strid med konklusjonane til eit nesten...

Vil ikkje ha byggjeforbod

– Viss vi ikkje skal byggje i eit belte der vi må ta omsyn til ein 50- eller 100-årsflaum, er det veldig mange stader...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE