ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Striper mot oljeboring

Avgjersla om kva som skjer i Lofoten, Senja og Vesterålen nærmar seg. Miljørørsla mobiliserer for varig vern av gyteområdet for den største villtorskstamma i...

– Rein svindel på Monstad

Måndag kveld vart det klart at avgjersla om investering i fullskalaanlegget for CO2-fangst og lagring på Mongstad-anlegget ikkje lenger skal takast i 2014, men...

Stal luft med bombe- alarm

Lufta er for alle, sa borna når dei vaksne bad dei flytta seg. Men det var før EU byrja å handla med henne. På...

Ei verd utan fossil energi

Eit fornybart samfunn, der heile verda får dekt det totale energibehovet sitt frå fornybare kjelder, er ikkje lenger ein framtidsutopi. Dette viser den internasjonale...

– Hotell i verds- rommet om 90 år

 – I framtida reiser vi på cruise med fly og overnattar på hotell i verdsrommet, seier engasjerte elevar ved Nordahl Grieg videregående skole. Skulen...

Framtidsbil gav finalebillett

– Me er gledeleg overraska og stornøgde med at me klarte å nytta den kunnskapen me har til å finna ei løysing på oppdraget,...

Med rett til å bry seg

Kampen om Lofoten, Vesterålen og Senja er i ferd med å kulminere, og temperaturen er høy. En høyrøstet allianse av ordførere og Arbeiderparti-gubber i...

Tenner vardar 40 stader

– Det stadfestar biletet ein har sett ganske lenge og på tidlegare målingar, nemleg at ungdom er blant dei aller mest skeptiske til oljeutvinning,...

Vil laga fiskefôr av Mongstad- eksos

Eit nytt selskap som er under stifting skal ta i mot 30.000 tonn CO2 frå testsenteret for CO2-handtering, og utnytta han industrielt. Mellom anna...

CO2-utslepp kraftig ned

Dei innanlandske utsleppa av klimagassar var 51,3 millionar tonn CO2-ekvivalentar i 2009, ein reduksjon på 4,6 prosent samanlikna med året før. Utsleppsreduksjonane i tonn...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE