ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Kva for ein planet lever du på?

  Endå ein gong handlar diskusjonen om olje eller ikkje olje i Lofoten. Å opne for oljeverksemd i Lofoten, Vesterålen og Senja er av mange...

– Ap talar med to tunger

Det var nemleg ikkje eit endeleg nei til boring regjeringa kom med for to år sidan, i alle fall ikkje frå Arbeidarpartiet – snarare...

Kraftig klimaeffekt på Svalbard

  Heller tvert imot. I staden for snø kjem regn, som frys til is på bakken og hindrar dyra i å komme til vegetasjonen dei...

Borar for miljøet

Noreg balanserer rollene som leiande miljønasjon og petroleumsmakt. Det er ein krevjande balansegang. Éin av metodane for å halde oss på lina er å...

Her vil dei lagre 5,5 milliardar tonn CO2

Kartlegginga av havbotnen i Norskehavet viser at det er mogleg å lagre 5,5 milliardar tonn CO2 der. Det kjem dermed i tillegg til dei...

Trendy med kjøpestopp

– Låge prisar på forbruksvarer har saman med god lønsvekst og låg rente gjort at norske forbrukarar i årevis har kunna fylla opp heimane...

Klimaendringane påverkar landbruket

 Det er Vestlandsforsking og Bygdeforsking som i eit forprosjekt for Regionalt Forskingsfond Vestlandet, har diskutert klimaproblematikk med representantar for bønder, forvalting og rådgjeving på...

Føreslår å flytta København

Ein temperaturauke på opptil seks grader er ikkje usannsynleg, og danskane bør rusta seg frå vassmassane frå is- og snøsmelting i polområda, melder Videnskab.dk. –...

Kvifor vedtek politikarane dyre klimatiltak?

Sjølv om politikarane støttar idéen om å redusera mest mogleg klimautslepp til lågast mogleg kostnad, vedtek dei i praksis mange dyre tiltak som gjev...

Dette er høgast på ønskelista

Ingrid Aas Borge, leiar, Changemaker Kva har gleda deg mest i 2012? – Changemaker har fått oppleva to store sigrar i året som har gått. Regjeringa...
ANNONSE

MEIR OM Changemaker

MEST LESE