ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Vil ha flest mogleg frivillige miljøtiltak

Kva vil du og partiet ditt gjera for å kutta klimagassutsleppa i Hordaland? – Framstegspartiet ynskjer eit samfunn bygd på mest mogleg frivilligheit og færrast...

Dette vil Lone gjera for å kutta utsleppa i Hordaland

Kva vil du og partiet ditt gjera for å kutta klimagassutsleppa i Hordaland? – Raudt vil at vi skal gå bort fra miljøfiendtlig oljeproduksjon og...

Slik vil Solfrid gjera Hordaland grønare

Kva vil du og partiet ditt gjera for å kutta klimagassutsleppa i Hordaland? – Me vil føra ein restriktiv parkeringspolitikk i Bergen sentrum. I tillegg...

– Kan ikkje utsetja ansvaret for klimaet

Klimameldinga som skal fortelje korleis Noreg skal kutte 20 prosent av klimautsleppa, er utsett til 2012. Meldinga skal fortelje i detalj i kva sektorar...

Utfordrar lokal- politikarar på miljø

– Skal klimagassutsleppa reduserast, er me avhengige av lokale løysingar. Kommunepolitikarane spelar ei viktig rolle i å kutte klimaforureinga lokalt. For å kutta klimagassutsleppa...

Kokar med sola

– Kven som helst kan laga sin eigen solkokar, seier Rolf Behringer. I 1993 starta han ULOG Freiburg – Solarfood, og har sidan jobba...

Stor interesse for norsk vasskraft

Elve-Noreg blir finkjemma for meir kraft. 707 søknader om utbygging ligg til behandling i NVE. Kraftproduksjonen her i landet vil auke med 10 prosent...

– Ei god framtid er CO2- negativ

 Teknologien kan hjelpa verda ut av klimakrisa med karbonnegative løysingar. Det er bodskapen frå ein internasjonal klimakonferanse som markerer 25-årsdagen til miljøstiftinga Bellona. Den karbonnegative...

Noreg fekk diplom for klimamål

Onsdag vart Noreg tildent eit diplom frå ungdomsnettverket YOUNGO som Natur og Ungdom er ein del av gjennom Young Friends of the Earth. Grunngjevinga...

– Feigt og usolidarisk av LO

LO-leiar Roar Flåthen trekte onsdag støtta til målet om at Noreg skal gjera betydelege kutt i eigne klimagassutslepp. Natur og Ungdom er ekstremt skuffa,...
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE