ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Klimapanel skuldar på menneska

Utkastet til oppsummeringa av rapporten til IPCC avviser påstandar den siste tida om at tempoet i klimaendringar er gått ned, slik klimaskeptikarane hevdar. LES OGSÅ:...

Vil gjera drivstoff dyrare

  – Gjennomsnittleg levealder for ein norsk bil er 19 år, medan bilparken i EU blir 14 år før dei går ut av trafikken. Me...

Høyrer de?

Klimatrusselen er større enn aldri før. Difor vert den viktigaste oppgåva til den neste regjeringa å byggje eit berekraftig samfunn, slik at me kan...

Arktisk Ungdomsråd lansert i Lofoten

I helga var ho med å skipe Arktisk Ungdomsråd, ein  organisasjon som skal sikre at dei unge røystene vert høyrt i polpolitikken.   I høve...

Det er ikkje dyr alt som grillast

Grillsesongen er i full gang og kullrøyken siv opp frå hagar, parkar, brygger og bakgardar over heile landet. Sommaren er grillsesong, og for mange...

Vil redusere klimarisikoen

Partiet peiker på at oljefondet i dag er tungt inne i fleire selskap som driv med svært klima- og miljøskadelege aktivitetar. – Kol, tjæresand og...

– Noreg manglar truverd i polområda

I nord og sør er jordkloden dekkt av is. Arktis (Nordpolen) og Antarktis (Sørpolen) er rekna for nokre av dei mest sårbare og mangfaldige...

Avskoginga aukar kraftig i Amazonas

Mellom august i fjor og juni i år forsvann over 1.800 kvadratkilometer med regnskog i Amazonas, ein auke på dryge 100 prosent frå same...

Her kostar bensinen mest

Gjennomsnittsprisen for éin liter bensin i Tyrkia er 15, 30 kroner. Dermed er det tyrkarane som må betale mest for å tanke opp. For...

Heilgrøne Hanna

I ein unik bydel, omgjeve av bølgjeskvulp og måkeskrik, og midt i hovudstadens kulturhjarte, sit den eine av Miljøpartiet Dei Grønes to nasjonale talspersonar....
ANNONSE

MEIR OM Klima

MEST LESE