ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Klima

Tema: Klima

Krev hastetiltak for klimaet

Leiarar frå norsk næringsliv, organisasjonsliv, kulturliv, idrett og akademia krev større ambisjonar enn det klimameldinga legg opp til. Torsdag møtte dei miljøvernminister Bård Vegar...

– Sløsing med pengar

Onsdag kom klimameldinga til regjeringa. Det skal verta auka satsing på raske tog og dobbelspor rundt Oslo, oljeindustrien får ei dobling av CO2-avgiftene, og...

Slik vil dei kutta klimautsleppa

Nokre av dei viktigaste tiltaka er eit nytt klima- og energifond, auka CO2-avgift på sokkelen og satsing på kollektivtrafikk. – Vi legg fram ei offensiv...

Får hjul å gå på

  Oslo er den byen i Noreg med flest bysyklar. 49 000 er registrerte brukarar i Oslo og kring ein million årlege utlån. Clear Channel, som...

England herja av tørke

Tørken er den verste sidan 1976, da folk måtte stå i kø for å få vatn og lyngbrannane herja over dei britiske heiene. Tørken truar...

Noreg stig framleis opp

Spådomane for det framtidige havnivået har tidlegare vore pessimistiske. Professor Atle Nesje ved Bjerknessenteret sa i 2007 at ein i Oslo kunne vente 2,75...

Skjulte innsjøar truar bygder

Professor Jostein Bakke ved institutt for geovitenskap på Universitet i Bergen kjem med dystre spådomar for framtida til ei rekkje busetnader under Folgefonna. Ifylgje...

Skule og klima mindre viktig

Køane i helsevesenet er den største utfordringa i Noreg. I alle fall om ein skal tru dei spurte i TNS Gallup sitt Klimabarometer for 2011....

Dårleg luft vil drepa millionar kvart år

Sist veke rapporterte Framtida.no at tusenårsmålet til FN om reint vatn er nådd. 88 prosent av alle menneske i verda har no tilgang til...

Vil gjera SV meir grønt og raudt

Miljø og rettferd var det første Audun Lysbakken snakka om i sin første tale som SV-leiar. – Oljeindustrien støvsyg no landet for arbeidskraft og investeringar...
ANNONSE

MEIR OM Arbeidsliv

MEST LESE