Læreplanen i norskfaget bør halde seg til den vedtekne språkpolitikken og sikre betre vilkår for nynorsk, meiner Språkrådet.
 

NPK
NPK

Språkrådet er bekymra over at dei nye læreplanforslaga frå Utdanningsdirektoratet kan sjå ut til å svekkje nynorsken.

– Det uroar oss særleg at skriveferdigheitene i framlegget blir presiserte på ein slik måte at det kan svekkje vilkåra for å halde oppe norsk, særleg nynorsk, i alle delar av samfunnet, skriv Språkrådet i eit brev til kulturministeren og kunnskapsministeren om læreplanforslaga frå Utdanningsdirektoratet.

Les også: Nynorsk er ikkje eit seriøst fag utan eksamen

– Vil innebere svakare opplæring
Språkrådet oppmodar ministrane til å saman sikre at viktige språkpolitiske omsyn blir ivaretekne når læreplanen i norsk no blir revidert. Utdanningsdirektoratet har kome med forslag til Kunnskapsdepartementet, som skal sende eit læreplanframlegg ut på høyring.

– Forslaga til revidert læreplan og nye ordningar for sluttvurdering vil innebere svakare opplæring i nynorsk for bokmålselevar og i bokmål for nynorskelevar, heiter det i brevet frå styreleiar Ottar Grepstad og direktør Arnfinn Muruvik Vonen i Språkrådet.

Dei peikar på at statusen til nynorsk og kva område nynorsk blir brukt på, mellom anna heng saman med kva plass nynorsk får i norsk og i andre fag i skulen.

Les også: SV-gruppe skal styrkja nynorsken

Oppdatert: onsdag 24. mai 2017 15.40

LES OGSÅ

ANNONSE