ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

Fullføringsreforma – full av tomme ord og lite handling

Det er ikkje nokon tvil om at fråfallet i den vidaregåande skulen er altfor stort. Meir enn 20% fullfører ikkje opplæringa innan 5-6 år. Studie-...

1 av 20 yrkesfagelevar sluttar på skulen

Ny statistikk frå Utdanningsdirektoratet for skuleåret 2019–20 viser at 5 prosent av elevane på yrkesfag slutta i løpet av skuleåret utan å ha byrja...

Thomas (25) fekk ros av finansministeren: – Ein blir litt audmjuk

– For nokre veke sidan traff eg 25 år gamle Thomas. Han droppa ut av vidaregåande opplæring og vart sitjande umotivert heime i tre...

Fleire fullfører vidaregåande: Sogn og Fjordane toppar statistikken

– Det er bra at stadig fleire elevar fullfører og består vidaregåande. Mange skular gjer ein god jobb, men vi har framleis ein veg...

Regjeringa vurderer å gjere endringar i fråværsgrensa

– Avgjerda om at fråværsgrensa skulle gjelde som normalt, vart teken i vår då vi var i ein annan situasjon. No har vi fått...

Slik vil regjeringa sikra vgs-elevar og lærlingar

I dag er nesten 360.000 nordmenn heilt eller delvis arbeidsledige, mange på grunn av koronakrisa. Krisetiltaka har òg gått hardt ut over lærlingane. Sjølv om...

Rogaland bekymra for at sårbare vidaregåandeelevar droppar ut

– Bekymringa vår er at sårbare elevar droppar ut og ikkje melder frå om det. Då er det umogleg for oss å fange det...

Kunnskaps-Grande dreg på turné – varslar reform i den vidaregåande skulen

Reform 94, i 1994/95, var sist gong politikarane gjorde store omveltingar i den vidaregåande skulen. Det byrjar å bli lenge sidan, meiner den nyslåtte kunnskapsministeren. ...

Nesten åtte av ti søkarar fekk læreplass i 2019

Av 28.600 personar som søkte om læreplass i fjor, byrja om lag 22.300 i lære på ein arbeidsplass, opplyser Kunnskapsdepartementet. Det svarer til 78...

6.435 elevar droppa ut av vidaregåande i fjor

Ny statistikk frå Utdanningsdirektoratet viser at 6.435 elevar avslutta vidaregåande opplæring i skuleåret 2018-2019 utan å ha fullført. Det betyr at 3,4 prosent av elevane...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE