ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

Vil nekte elevar vidaregåande

 Det var i helga at FrPs Tord Lien, som sit i Stortingets utdanningskomite, uttalte til VG at FrP meiner det burde vere krav om...

Fleire og fleire går på sommarskule

– Det er svært gledeleg å sjå så mange elevar som ynskjer å ta grep om eiga læring, er motivert og deltek på sommarskulen...

Dansar for framtida

– Oi, eg kjøpte ein is rett før vi skal danse! Det var kanskje litt dumt. I treningsstudioet på Nordfjordeid vrimlar det av born. Danselærar...

Set skulen i arbeid!

I engelsktimane kjem reiseskildringane på løpande band – på verkstaden og i bedrifta flyg dei tekniske termene i handbøkene rett over hovudet på elevar...

Kvifor aukar forskjellane?

Fleire får toppkarakterar og fleire stryk etter innføringa av Kunnskapsløftet. Dette gjeld i alle fag, ifølgje ei stor evaluering som NOVA har gjort. Formålet med...

Fleire droppar ut frå skulen

Talet på elevar som fullfører vidaregåande etter fem år etter at dei byrja i vidaregåande opplæring gjekk ned med 1 prosentpoeng samanlikna med tala...

Mange psykisk sjuke elevar

Det viser ein studie fra Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU). – Dette er overraskande høge tal, seier forskar Eifred Markussen...

Skulane sviktar mobbeoffera

Av dei 364 skulane som deltok i undersøkinga til Utdanningsdirektoratet, har 94,5 prosent brote lova, fortel NRK. Mange av skulane har ikkje dokumentert korleis dei...

– Ein må hente stå-på-viljen

Simen var ferdig med to år på vidaregåande, først eit år på mekanisk linje før han gjekk vidare på maritime fag. Men så var...

Farleg fråfall

På byrjinga av 90-talet fortsatte heile 95 prosent av elevane frå grunnskulen til vidaregåande, og fem år seinare hadde 70 prosent fullført. I dag...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE