ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

Fleire fullfører vidaregåande

Seks av ti elevar som startar vidaregåande opplæring, fullfører på normert tid. Det er den høgste delen som er registrert av Statistisk sentralbyrå. Dersom ein...

«Eg gjorde ingenting i eitt halvår»

 – Eg gjorde eigentleg ingenting det halvåret då eg droppa ut av vidaregåande. Det er veldig kjipt, seier Samira Christina Denz. I to år...

På denne skulen kan du ikkje komme eitt sekund for seint

– Det er lette rammer å følgje. Bortsett frå tida står me heilt fritt, seier Thomas S. Johnstone. Etter å ha teke dramalinja og fått...

– Eit signal om at nokre ikkje passar inn

– Det er sikkert bra for dei som lukkast, men som me veit er livet uforutsigbart med både bra og dårlege periodar. For dei...

Slik påverkar fråvær sjansen for å få læreplass

Informasjonstenesta for søkarar til vidaregåande opplæring, Vigo, samlar tal for søkjarane på læreplass. Tysdag blei det lagt fram tal for korleis karakterar og fråværsprosent...

Vil senda klart signal mot skulk

Kunnskapsdepartementet er kjent med motstanden mot dei nye fråværsreglane, men står på sitt: – Det er frivillig å gå på vidaregåande skule i Noreg, men...

Streikar mot ny fråværsgrense

Dersom elevar har meir enn ti prosent ugyldig fråvær, så blir det ingen karakter, ifølgje dei nye fråværsreglane som blir gjeldande frå hausten.  11. mai...

Her får fråfallselevane ein ny sjanse

– No tek eg strekktesten for å sjekke om deigen er godt nok heva, forklarar Amalie Stegane og dreg i ein liten deigklump med begge...

Tett oppfølging hindrar fråfall i skulen

Kring 30 prosent fullfører ikkje vidaregåande skule, ifølge tal frå Utdanningsdirektoratet i august i fjor. Men fråfall er ikkje berre eit problem i Noreg. I...

Noreg heng etter i yrkesfag

Noreg skil seg ut blant dei europeiske landa med få elevar som tek ein yrkesfagleg utdanning, og spesielt få jenter. Det viser Education at...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE