ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

Slik påverkar fråvær sjansen for å få læreplass

Informasjonstenesta for søkarar til vidaregåande opplæring, Vigo, samlar tal for søkjarane på læreplass. Tysdag blei det lagt fram tal for korleis karakterar og fråværsprosent...

Vil senda klart signal mot skulk

Kunnskapsdepartementet er kjent med motstanden mot dei nye fråværsreglane, men står på sitt: – Det er frivillig å gå på vidaregåande skule i Noreg, men...

Streikar mot ny fråværsgrense

Dersom elevar har meir enn ti prosent ugyldig fråvær, så blir det ingen karakter, ifølgje dei nye fråværsreglane som blir gjeldande frå hausten.  11. mai...

Her får fråfallselevane ein ny sjanse

– No tek eg strekktesten for å sjekke om deigen er godt nok heva, forklarar Amalie Stegane og dreg i ein liten deigklump med begge...

Tett oppfølging hindrar fråfall i skulen

Kring 30 prosent fullfører ikkje vidaregåande skule, ifølge tal frå Utdanningsdirektoratet i august i fjor. Men fråfall er ikkje berre eit problem i Noreg. I...

Noreg heng etter i yrkesfag

Noreg skil seg ut blant dei europeiske landa med få elevar som tek ein yrkesfagleg utdanning, og spesielt få jenter. Det viser Education at...

Kvifor går ikkje fråfallet ned?

Kring 56 prosent av elevane i vidaregåande fullfører på normert tid, og kring 30 prosent har ikkje fullført i løpet av fem år. Elevar...

Startar skulen klokka 13.30

Ein vidaregåande skule i England har flytta skulestarten til etter lunsj for å tilpasse seg den naturlege døgnrytmen til tenåringane. Det har gjort elevane...

For dårlege til å lesa og skriva

Mange av dei nye studentane ved universitetet og høgskular her i landet er ikkje flinke nok til å lesa og skriva, går det fram...

Alt anna enn ein ordinær skule

– Eg møtte Rudi, som arbeida på Hyssingen, i anledning at elevar frå Hyssingen var frivillige på ein ungdomsfest på BIKS (Bergen Internasjonale Kultursenter,...
ANNONSE

MEIR OM Festival

MEST LESE