ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

Kraftig fråværsnedgang etter fråværsgrensa

Nedgangen er på 33 prosent dersom ein måler fråværet i talet på timar. Ifølgje regjeringa er det også færre elevar som sluttar undervegs i...

Store forskjellar på fullføring i vidaregåande skule

Ein ny rapport viser at det er store forskjellar på kor gode vidaregåande skular er til å få elevane til å fullføre og bestå. Nordisk...

Fleire gjennomfører vidaregåande

Nesten 65.000 elevar starta vidaregåande opplæring første gong hausten 2011. Fem år seinare hadde 73 prosent av desse elevane fullført og oppnådd studie- eller...

Høgare trivsel med skulefrukost

– No er det jo så mykje fokus på fråværsgrensa, og noko så enkelt som frukost kan vere til stor hjelp for å kome...

Me vil fullføre skulen, Torbjørn

Du føreslo å innføre ei rigid fråværsgrense i skulen, og me sa klart i frå om at den ikkje var ynskja. Så valte du...

Fleire med hol i vitnemålet

I fjor vart 2.665 elevar ståande «utan grunnskulepoeng», noko som betyr at dei mangla karakter i meir enn halvparten av faga, skriv Aftenposten. Det...

SV: Vidaregåande bør bli obligatorisk

SVs programkomité går inn for å gjera vidaregåande skule obligatorisk for alle under 18 år. Det kjem fram i førsteutkastet til eit nytt arbeidsprogram...

Fleire fullfører vidaregåande

Seks av ti elevar som startar vidaregåande opplæring, fullfører på normert tid. Det er den høgste delen som er registrert av Statistisk sentralbyrå. Dersom ein...

«Eg gjorde ingenting i eitt halvår»

 – Eg gjorde eigentleg ingenting det halvåret då eg droppa ut av vidaregåande. Det er veldig kjipt, seier Samira Christina Denz. I to år...

På denne skulen kan du ikkje komme eitt sekund for seint

– Det er lette rammer å følgje. Bortsett frå tida står me heilt fritt, seier Thomas S. Johnstone. Etter å ha teke dramalinja og fått...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE