ANNONSE
ANNONSE
Framsida Tema Fråfall i vidaregåande

Tema: Fråfall i vidaregåande

Tett oppfølging hindrar fråfall i skulen

Kring 30 prosent fullfører ikkje vidaregåande skule, ifølge tal frå Utdanningsdirektoratet i august i fjor. Men fråfall er ikkje berre eit problem i Noreg. I...

Noreg heng etter i yrkesfag

Noreg skil seg ut blant dei europeiske landa med få elevar som tek ein yrkesfagleg utdanning, og spesielt få jenter. Det viser Education at...

Kvifor går ikkje fråfallet ned?

Kring 56 prosent av elevane i vidaregåande fullfører på normert tid, og kring 30 prosent har ikkje fullført i løpet av fem år. Elevar...

Startar skulen klokka 13.30

Ein vidaregåande skule i England har flytta skulestarten til etter lunsj for å tilpasse seg den naturlege døgnrytmen til tenåringane. Det har gjort elevane...

For dårlege til å lesa og skriva

Mange av dei nye studentane ved universitetet og høgskular her i landet er ikkje flinke nok til å lesa og skriva, går det fram...

Alt anna enn ein ordinær skule

– Eg møtte Rudi, som arbeida på Hyssingen, i anledning at elevar frå Hyssingen var frivillige på ein ungdomsfest på BIKS (Bergen Internasjonale Kultursenter,...

Einsame elevar droppar ut

Saka var først publisert i Dusken. Førsteamanuensis Per Egil Mjaavatn og professor Per Frostad ved Pedagogisk institutt ved NTNU har gjort ei stor undersøking blant...

Kan tilpassing hindre fråfall?

Talsperson i Grønn Ungdom, Anna Serafima Svendsen Kvam, trur manglande utfordringar på det ein er god på har noko av skulda for at elevar...

Her har dei lågast fråfall

Mens berre 58 prosent av yrkesfagselevane gjennomfører og består utdanninga gjennom fem år, er delen 65 prosent i Vest-Agder og Rogaland, skriv Aftenposten. LES OGSÅ: Fleire...

Vil gi premie for ekspress-VGS

Fem elevar i Oslo-skulen skal få sjansen til å fullføra vidaregåande skule på to år, i eit forsøksprosjekt som blir starta til hausten. Av...
ANNONSE

MEIR OM Fråfall i vidaregåande

MEST LESE